Sri Narasimha Stuti (Shukracharya Krutam) – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ (ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)


ಶುಕ್ರ ಉವಾಚ |
ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ವಾಮನಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಮ್ |
ಬಲಿದರ್ಪಹರಂ ಶಾಂತಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ಧೀರಂ ಶೂರಂ ಮಹಾದೇವಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಮ್ |
ವಿಶುದ್ಧಂ ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಮಚ್ಯುತಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಗಂ ಸರ್ವಭಾವನಮ್ |
ಅನಾದಿಮಜರಂ ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗರುಡಧ್ವಜಮ್ || ೩ ||

ಸುರಾಸುರೈರ್ಭಕ್ತಿಮದ್ಭಿಃ ಸ್ತುತೋ ನಾರಾಯಣಃ ಸದಾ |
ಪೂಜಿತಂ ಚ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೪ ||

ಹೃದಿ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯತಯಃ ಸದಾ |
ಜ್ಯೋತೀರೂಪಮನೌಪಮ್ಯಂ ನರಸಿಂಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ನ ಜಾನಂತಿ ಪರಂ ರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ದೇವತಾಗಣಾಃ |
ಯಸ್ಯಾವತಾರರೂಪಾಣಿ ಸಮರ್ಚಂತಿ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೬ ||

ಏತತ್ ಸಮಸ್ತಂ ಯೇನಾದೌ ಸೃಷ್ಟಂ ದುಷ್ಟವಧಾತ್ಪುನಃ |
ತ್ರಾತಂ ಯತ್ರ ಜಗಲ್ಲೀನಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೭ ||

ಭಕ್ತೈರಭ್ಯರ್ಚಿತೋ ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಯಃ |
ತಂ ದೇವಮಮಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ || ೮ ||

ದುರ್ಲಭಂ ಚಾಪಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತೋಷಿತಃ |
ತಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸನಾತನಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಪಂಚಪಂಚಾಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed