Sri Lakshmi Narasimha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ


ಯಂ ಧ್ಯಾಯಸೇ ಸ ಕ್ವ ತವಾಸ್ತಿ ದೇವ
ಇತ್ಯುಕ್ತ ಊಚೇ ಪಿತರಂ ಸಶಸ್ತ್ರಮ್ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಸ್ತೇಖಿಲಗೋ ಹರಿಃ ಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋಽವತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೧ ||

ತದಾ ಪದಾತಾಡಯದಾದಿದೈತ್ಯಃ
ಸ್ತಂಭಂ ತತೋಽಹ್ನಾಯ ಘುರೂರುಶಬ್ದಮ್ |
ಚಕಾರ ಯೋ ಲೋಕಭಯಂಕರಂ ಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋಽವತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೨ ||

ಸ್ತಂಭಂ ವಿನಿರ್ಭಿದ್ಯ ವಿನಿರ್ಗತೋ ಯೋ
ಭಯಂಕರಾಕಾರ ಉದಸ್ತಮೇಘಃ |
ಜಟಾನಿಪಾತೈಃ ಸ ಚ ತುಂಗಕರ್ಣೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋಽವತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೩ ||

ಪಂಚಾನನಾಸ್ಯೋ ಮನುಜಾಕೃತಿರ್ಯೋ
ಭಯಂಕರಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣನಖಾಯುಧೋಽರಿಮ್ |
ಧೃತ್ವಾ ನಿಜೋರ್ವೋರ್ವಿದದಾರ ಸೋಽಸೌ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋಽವತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೪ ||

ವರಪ್ರದೋಕ್ತೇರವಿರೋಧತೋಽರಿಂ
ಜಘಾನ ಭೃತ್ಯೋಕ್ತಮೃತಂ ಹಿ ಕುರ್ವನ್ |
ಸ್ರಗ್ವತ್ತದಂತ್ರಂ ನಿದಧೌ ಸ್ವಕಂಠೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋಽವತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೫ ||

ವಿಚಿತ್ರದೇಹೋಽಪಿ ವಿಚಿತ್ರಕರ್ಮಾ
ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಃ ಸ ಚ ಕೇಸರೀಹ |
ಪಾಪಂ ಚ ತಾಪಂ ವಿನಿವಾರ್ಯ ದುಃಖಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋಽವತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ || ೬ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಃ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಭೂದ್ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶತೋಽಮರಾಃ |
ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ಸ್ವಧಾಮಾಪುಃ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಸ ಪಾತು ಮಾಮ್ || ೭ ||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನೋ ರಿಪೂಣಾಂ ಭಯಕೃದ್ಭಯಮ್ |
ಇಷ್ಟದೋ ಹರತಿ ಸ್ವಸ್ಯ ವಾಸುದೇವಃ ಸ ಪಾತು ಮಾಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed