Sri Narasimha Stotram 3 – ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 3


ಶ್ರೀರಮಾಕುಚಾಗ್ರಭಾಸಿಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೋರಸಂ
ತಾಪನಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಂ ಸದಾದಯಾಸುಧಾರಸಮ್ |
ಕುಂದಶುಭ್ರಶಾರದಾರವಿಂದಚಂದ್ರಸುಂದರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ಪಾಪಪಾಶಮೋಚನಂ ವಿರೋಚನೇಂದುಲೋಚನಂ
ಫಾಲಲೋಚನಾದಿದೇವಸನ್ನುತಂ ಮಹೋನ್ನತಮ್ |
ಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯಿನಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||

ಸಂಚರಸ್ಸಟಾಜಟಾಭಿರುನ್ನಮೇಖಮಂಡಲಂ
ಭೈರವಾರವಾಟಹಾಸವೇರಿದಾಮಿಹ್ರೋದರಮ್ |
ದೀನಲೋಕಸಾರರಂ ಧರಾಭರಂ ಜಟಾಧರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ಶಾಕಿನೀಪಿಶಾಚಿಘೋರಢಾಕಿನೀಭಯಂಕರಂ
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವ್ಯಥಾಕ್ಷಯಂಕರಂ ಶಿವಂಕರಮ್ |
ದೇವತಾಸುಹೃತ್ತಮಂ ದಿವಾಕರಂ ಸುಧಾಕರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಕ್ರೋಡ ನಾರಸಿಂಹ ವಾಮನಾಕೃತಿಂ
ಭಾರ್ಗವಂ ರಘೂದ್ವಹಂ ಪ್ರಲಂಭಗರ್ಪುರಾಪಹಮ್ |
ಬುದ್ಧಕಲ್ಕಿವಿಗ್ರಹಂ ಜಗದ್ವಿರೋಧಿನಿಗ್ರಹಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೫ ||

ಧಾರುಣೀ ವಧೂಮಣೀ ಗೃಹೀತಪಾದಪಲ್ಲವಂ
ನಂದಗೋಷ್ಟ್ರವಲ್ಲವೀಸತೀಮನೋಜ್ಞವಲ್ಲಭಮ್ |
ಮಾಯಿನಾಂ ವಿಶಾರದಂ ಭವಾಂಭುರಾಶಿಪಾರದಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೬ ||

ಮೋಹತಾಪಹಾರಿಣಂ ಗದಾರಥಾಂಗಧಾರಿಣಂ
ಶ್ರೀಮನೋವಿಹಾರಿಣಂ ವಿದೇಹಜೋರ್ನಿವಾರಿಣಮ್ |
ದಾನವೇಂದ್ರವೈರಿಣಂ ತಪೋಧನೇಷ್ಟಕಾರಿಣಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೭ ||

ರಾಮಸತ್ಕವಿಪ್ರಣೀತವೇದದಂಷ್ಟ್ರಕಾಶಿವಂ
ದೇವಸಾರಸಂಗ್ರಹಂ ಮಹೋಗ್ರಪಾತಕಾಂತಕಮ್ |
ಜಲ್ಪಿತಾಂ ನಿರಂತರಂ ಸಮಸ್ತಕಾಮಪೂರಕಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

[** ಜ್ವಾಲಾಹೋಬಿಲಮಾಲೋಲಃ ಕ್ರೋಡಹಾಕಾರಂಕಭಾರ್ಗವಂ
ಯೋಗಾನಂದಃ ಛತ್ರವಟಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನವಮೂರ್ತಯೇ || **]

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed