Sri Gopala Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ –
ನವೀನನೀರದಶ್ಯಾಮಂ ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನಂ |
ವಲ್ಲವೀನಂದನಂ ವಂದೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೋಪಾಲರೂಪಿಣಮ್ || ೧ ||

ಸ್ಫುರದ್ಬರ್ಹಿದಲೋದ್ಬದ್ಧನೀಲಕುಂಚಿತಮೂರ್ಧಜಂ |
ಕದಂಬಕುಸುಮೋದ್ಬದ್ಧವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಮ್ || ೨ ||

ಗಂಡಮಂಡಲಸಂಸರ್ಗಿಚಲತ್ಕುಂಚಿತಕುಂತಲಂ |
ಸ್ಥೂಲಮುಕ್ತಾಫಲೋದಾರಹಾರದ್ಯೋತಿತವಕ್ಷಸಮ್ || ೩ ||

ಹೇಮಾಂಗದತುಲಾಕೋಟಿಕಿರೀಟೋಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಂ |
ಮಂದಮಾರುತಸಂಕ್ಷೋಭಚಲಿತಾಂಬರಸಂಚಯಮ್ || ೪ ||

ರುಚಿರೋಷ್ಠಪುಟನ್ಯಸ್ತವಂಶೀಮಧುರನಿಸ್ಸ್ವನೈಃ |
ಲಸದ್ಗೋಪಾಲಿಕಾಚೇತೋ ಮೋಹಯಂತಂ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೫ ||

ವಲ್ಲವೀವದನಾಂಭೋಜಮಧುಪಾನಮಧುವ್ರತಂ |
ಕ್ಷೋಭಯಂತಂ ಮನಸ್ತಾಸಾಂ ಸಸ್ಮೇರಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣೈಃ || ೬ ||

ಯೌವನೋದ್ಭಿನ್ನದೇಹಾಭಿಸ್ಸಂಸಕ್ತಾಭಿಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ |
ವಿಚಿತ್ರಾಂಬರಭೂಷಾಭಿರ್ಗೋಪನಾರೀಭಿರಾವೃತಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರಭಿನ್ನಾಂಜನಕಾಳಿಂದೀಜಲಕೇಳೀಕಲೋತ್ಸುಕಂ |
ಯೋಧಯಂತಂ ಕ್ವಚಿದ್ಗೋಪಾನ್ವ್ಯಾಹರಂತಂ ಗವಾಂ ಗಣಮ್ || ೮ ||

ಕಾಳಿಂದೀಜಲಸಂಸರ್ಗೇ ಶೀತಲಾನಿಲಸೇವಿತೇ |
ಕದಂಬಪಾದಪಚ್ಛಾಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಬೃಂದಾವನೇ ಕ್ವಚಿತ್ || ೯ ||

ರತ್ನಭೂಧರಸಂಲಗ್ನರತ್ನಾಸನಪರಿಗ್ರಹಂ |
ಕಲ್ಪಪಾದಪಮಧ್ಯಸ್ಥಹೇಮಮಂಡಪಿಕಾಗತಮ್ || ೧೦ ||

ವಸಂತಕುಸುಮಾಮೋದಸುರಭೀಕೃತದಿಙ್ಮುಖೇ |
ಗೋವರ್ಧನಗಿರೌ ರಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ರಾಸರಸೋತ್ಸುಕಮ್ || ೧೧ ||

ಸವ್ಯಹಸ್ತತಲನ್ಯಸ್ತಗಿರಿವರ್ಯಾತಪತ್ರಕಮ್ |
ಖಂಡಿತಾಖಂಡಲೋನ್ಮುಕ್ತಮುಕ್ತಾಸಾರಘನಾಘನಮ್ || ೧೨ ||

ವೇಣುವಾದ್ಯಮಹೋಲ್ಲಾಸಕೃತಹುಂಕಾರನಿಸ್ಸ್ವನೈಃ |
ಸವತ್ಸೈರುನ್ಮುಖೈಃ ಶಶ್ವದ್ಗೋಕುಲೈರಭಿವೀಕ್ಷಿತಮ್ || ೧೩ ||

ಕೃಷ್ಣಮೇವಾನುಗಾಯದ್ಭಿಸ್ತಚ್ಚೇಷ್ಟಾವಶವರ್ತಿಭಿಃ |
ದಂಡಪಾಶೋದ್ಧೃತಕರೈರ್ಗೋಪಾಲೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ || ೧೪ ||

ನಾರದಾದ್ಯೈರ್ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೈರ್ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗೈಃ |
ಪ್ರೀತಿಸುಸ್ನಿಗ್ಧಯಾ ವಾಚಾ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ || ೧೫ ||

ಯ ಏವಂ ಚಿಂತಯೇದ್ದೇವಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ತೌತಿ ಮಾನವಃ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟೋಽಸೌ ದದಾತಿ ವರಮೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೧೬ ||

ರಾಜವಲ್ಲಭತಾಮೇತಿ ಭವೇತ್ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೭ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed