Sri Gopala Stava – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತವಃ


ಯೇನ ಮೀನಸ್ವರೂಪೇಣ ವೇದಾಸ್ಸಂರಕ್ಷಿತಾಃ ಪುರಾ |
ಸ ಏವ ವೇದಸಂಹರ್ತಾ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೧ ||

ಪೃಷ್ಠೇ ಯಃ ಕೂರ್ಮರೂಪೇಣ ದಧಾರ ಧರಣೀತಲಮ್ |
ಸ ಏವ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹರ್ತಾ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೨ ||

ವರಾಹರೂಪಸ್ಸಂಭೂತ್ವಾ ದಂಷ್ಟಾಗ್ರೇ ಯೋ ಮಹೀಂ ದಧೌ |
ಸ ಭೂಮಿಭಾರಹರಣೋ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೩ ||

ಜಗ್ರಾಹ ಯೋ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ರೂಪಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಹೇತವೇ |
ಸ ಯೋದ್ಧುಮುದ್ಯತಸ್ಸಮ್ಯ-ಗ್ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೪ ||

ಯೇನ ವಾಮನರೂಪೇಣ ವಂಚಿತೋ ಬಲಿ ಭೂಮಿಪಃ |
ಸ ಏವ ಗೋಪನಾರೀಭಿ-ರ್ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೫ ||

ಯೇನೇಯಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೇನ ಪೃಥ್ವೀ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ಕೃತಾ |
ಸ ಏವ ಕ್ಷತ್ರಿಯಹಿತೋ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೬ ||

ದಶಾಸ್ಯೋ ದಾಶರಥಿನಾ ಯೇನ ರಾಮೇಣ ಮಾರಿತಃ |
ಸ ಪಂಚಾಸ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಬಲೋ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೭ ||

ಕಾಳಿಂದೀ ಕರ್ಷಿತಾ ಯೇನ ರಾಮರೂಪೇಣ ಕೌತುಕಾತ್ |
ತಜ್ಜಲಕ್ರೀಡನಾಸಕ್ತೋ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೮ ||

ಯೇನ ಬೌದ್ಧಸ್ವರೂಪೇಣ ಲೋಕಾಃ ಪಾಷಂಡಮಾರ್ಪಿತಾಃ |
ಸ ಏವ ಪಾಷಂಡಹರೋ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೯ ||

ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೇನ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕಲ್ಕಿರೂಪಿಣಾ |
ಸ ರಾಕ್ಷಸಗತೇರ್ದಾತಾ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦ ||

ಗೋವರ್ಧನೋ ಗಿರಿರ್ಯೇನ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಕಂಜವತ್ಕರೇ |
ಉಲೂಖಲೇನ ನಸಿತೋ ಗೋಪಾಲಶ್ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೧ ||

ಏಕಾದಶ ರೂಪಧಾಮ್ನಾಮಾವಲಿಂ ಯೋ ಲಿಖೇದ್ಧೃದಿ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದಯುಕ್ತಶ್ಚ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಚಾರ್ಯವಿರಚಃ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed