Sri Ghatikachala Yoga Narasimha Mangalam – ಶ್ರೀ ಘಟಿಕಾಚಲ ಯೋಗನೃಸಿಂಹ ಮಂಗಳಂ


ಘಟಿಕಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರ ವಿಮಾನೋದರವಾಸಿನೇ |
ನಿಖಿಲಾಮರಸೇವ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ||

ಉದೀಚೀರಂಗನಿವಸತ್ ಸುಮನಸ್ತೋಮಸೂಕ್ತಿಭಿಃ |
ನಿತ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಯಶಸೇ ನರಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ಸುಧಾವಲ್ಲೀಪರಿಷ್ವಂಗಸುರಭೀಕೃತವಕ್ಷಸೇ |
ಘಟಿಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವೇಷ್ಟಫಲದಾಯಿನೇ |
ಘಟಿಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಮಹಾಗುರುಮನಃಪದ್ಮಮಧ್ಯನಿತ್ಯನಿವಾಸಿನೇ |
ಭಕ್ತೋಚಿತಾಯ ಭವತಾತ್ ಮಂಗಳಂ ಶಾಶ್ವತೀಃ ಸಮಾಃ || ೫ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾರ್ಯಮನೋನಂದನ ಹೇತವೇ |
ನಂದನಂದನಸುಂದರ್ಯೈ ಗೋದಾಯೈ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭೂತಪುರೇ ಶ್ರೀಮತ್ಕೇಶವಯಜ್ವನಃ |
ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾಂ ಪ್ರಸೂತಾಯ ಯತಿರಾಜಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೭ ||

ಪಾದುಕೇ ಯತಿರಾಜಸ್ಯ ಕಥಯಂತಿ ಯದಾಖ್ಯಯಾ |
ತಸ್ಯ ದಾಶರಥೇಃ ಪಾದೌ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತೃಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸಿನೇ ಭೂಯಾತ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಃ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಮ್ || ೯ ||

ಸೌಮ್ಯಜಾಮಾತೃಯೋಗೀಂದ್ರ ಚರಣಾಂಬುಜಷಟ್ಪದಮ್ |
ದೇವರಾಜಗುರುಂ ವಂದೇ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ || ೧೦ ||

ವಾಧೂಲಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಯತನಯಂ ವಿನಯಾಧಿಕಮ್ |
ಪ್ರಜ್ಞಾನಿಧಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಾಗುರುಮ್ || ೧೧ ||

ಚಂಡಮಾರುತವೇದಾಂತವಿಜಯಾದಿಸ್ವಸೂಕ್ತಿಭಿಃ |
ವೇದಾಂತರಕ್ಷಕಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಘಟಿಕಾಚಲ ಯೋಗನೃಸಿಂಹ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed