Sri Lakshmi Narasimha Mangalam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂಗಳಂ


ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ನಿವಾರಣಪರಾನಿಮಾನ್ |
ವಿದಾರಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಿದಾರಣ ನಖಾಯುಧೈಃ || ೧ ||

ಸರ್ವವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಕಾರಣಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ಶೇಷಿನೇ ಸರ್ವವಸ್ತೂನಾಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಸಂಶ್ರಿತಾನಾಂ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ಪ್ರಾಪಕಾಯ ಫಲಾತ್ಮನೇ |
ಭದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಭದ್ರಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಆದಿವಣ್ ಶಠಕೋಪಾಖ್ಯೈರ್ಮುನಿವರ್ಯೈರ್ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ |
ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೫ ||

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸ್ವೀಕೃತಮೂರ್ತಯೇ |
ವಿಧ್ವಸ್ತಾಖಿಲಹೇಯಾಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಿಂಧವೇ |
ಬಂಧವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೭ ||

ಕಾಯಾಧವ ಪರಿತ್ರಾಣ ಭಾವಿತ ಸ್ತಂಭಜನ್ಮನೇ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಸ್ತುತಾಯ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೮ ||

ಗುಣಲೇಶವಿಹೀನಸ್ಯ ಸರ್ವಹೇಯಾಸ್ಪದಸ್ಯ ಮೇ |
ಮಂಕ್ಷುಕ್ಷಂತ್ರೇಽಪ್ಯನಂತಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೯ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸಯತೀಂದ್ರೋಕ್ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಹರಿಮಂಗಳಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತೇಷಾಂ ಭೂಯಾತ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಮಂಗಳಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed