Sri Gayatri Shapa Vimochanam – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಶಾಪವಿಮೋಚನಂ


೧. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಪವಿಮೋಚನಂ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಶಾಪವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿರೃಷಿಃ, ಕಾಮಧುಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪವಿಮೋಚನೀ ಗಾಯತ್ರೀಶಕ್ತಿಃ, ಸವಿತಾ ದೇವತಾ, ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪವಿಮೋಚನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಮಂತ್ರಮ್ –
ಸವಿತುರ್ಬ್ರಹ್ಮೋ ಮೇತ್ಯುಪಾಸನಾತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಿದುಸ್ತಾಂ ಪ್ರಯತಂತಿ ಧೀರಾಃ |
ಸುಮನಸಾ ವಾಚಾ ಮಮಾಗ್ರತಃ ||
ಓಂ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಾ ಭವ || (ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠೇತ್)

೨. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶಾಪವಿಮೋಚನಂ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಶಾಪವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ನೂತನಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ, ವಾಗ್ದೇಹಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾನುಗೃಹಿತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಃ, ಸವಿತಾ ದೇವತಾ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಶಾಪವಿಮೋಚನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಮಂತ್ರಮ್ –
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾನಿ ಚಾಂಗೇಷ್ವಗ್ನಿಚಿತೋ ಧಿಯಾಂಸಃ ತ್ರಿಗರ್ಭಾಂ ಯದುದ್ಭವಾಂ ದೇವಾಶ್ಶೋಚಿರೇ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಂ, ತಾಂ ಕಲ್ಯಾಣೀಮಿಷ್ಟಕರೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಯನ್ಮುಖಾನ್ನಿಸ್ಸೃತೋ ವೇದಗರ್ಭಃ ||
ಓಂ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಶಾಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಾ ಭವ || (ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠೇತ್)

೩. ವಸಿಷ್ಠ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನಂ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಶಾಪವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ, ವಿಶ್ವೋದ್ಭವಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ವಸಿಷ್ಠಾನುಗೃಹಿತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಃ, ಸವಿತಾ ದೇವತಾ, ವಸಿಷ್ಠಶಾಪವಿಮೋಚನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಮಂತ್ರಮ್ –
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾನಿ ಚಾಂಗೇಷ್ವಗ್ನಿಚಿತೋ ಧಿಯಾಂಸಃ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ವಿಷ್ಣೋರಾಯುಧಾನಿ ಬಿಭ್ರತ್, ಜನಾನತಾ ಸಾ ಪರಮಂ ಚ ಶಶ್ವತ್, ಗಾಯತ್ರೀಮಾಸಾಚ್ಛುರನುತ್ತಮಂ ಚ ಧಾಮ ||
ಓಂ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ತ್ವಂ ವಸಿಷ್ಠಶಾಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಾ ಭವ || (ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠೇತ್)

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಸೋಽಹಮರ್ಕಮಹಂ ಜ್ಯೋತಿರರ್ಕಜ್ಯೋತಿರಹಂ ಶಿವಃ |
ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರಹಂ ಶುಕ್ಲಃ ಶುಕ್ಲಜ್ಯೋತಿರಸೋಽಹಮೋಮ್ || ೧ ||

ಅಹೋ ವಿಷ್ಣುಮಹೇಶೇಶೇ ದಿವ್ಯೇ ಸಿದ್ಧೇ ಸರಸ್ವತಿ |
ಅಜರೇ ಅಮರೇ ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed