Sri Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಜಪ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋವಿವರ್ಧಿನೀ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ಭವ್ಯಾ ತ್ರಿಕಾಲಧ್ಯೇಯರೂಪಿಣೀ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವೇದಮಾತಾ ಮನೋನ್ಮನೀ || ೨ ||

ಬಾಲಿಕಾ ತರುಣೀ ವೃದ್ಧಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವಾಸಿನೀ |
ಮಂದೇಹದಾನವಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ಸರ್ವಕಾರಣಾ || ೩ ||

ಹಂಸಾರೂಢಾ ವೃಷಾರೂಢಾ ಗರುಡಾರೋಹಿಣೀ ಶುಭಾ |
ಷಟ್ಕುಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಿಪದಾ ಶುದ್ಧಾ ಪಂಚಶೀರ್ಷಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ || ೪ ||

ತ್ರಿವೇದರೂಪಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ |
ದಶಹಸ್ತಾ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವರಪ್ರದಾ || ೫ ||

ದಶಾಯುಧಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾ |
ಆದಿಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಷುಮ್ನಾಖ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೬ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾಢ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ಯವತ್ಸಲಾ |
ಸಂಧ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರಭಾತಾಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಕುಲೋದ್ಭವಾ || ೭ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾದಿರವ್ಯಯಾ |
ಶುದ್ಧವಸ್ತ್ರಾ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾ || ೮ ||

ಸುರಸಿಂಧುಸಮಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ |
ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾರ್ಥಾ ಪ್ರಣತೋದ್ಧರಣಕ್ಷಮಾ || ೯ ||

ಜಲಾಂಜಲಿಸುಸಂತುಷ್ಟಾ ಜಲಗರ್ಭಾ ಜಲಪ್ರಿಯಾ |
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಸುಧಾಸಂಸ್ಥಾ ಶ್ರೌಷಡ್ವೌಷಡ್ವಷಟ್ಕ್ರಿಯಾ || ೧೦ ||

ಸುರಭಿಃ ಷೋಡಶಕಲಾ ಮುನಿಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿಃ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾಜ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೧ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾ ಚಾಽಕ್ಷಮಾಲಾಸಂಸ್ಥಾಽಕ್ಷರಾಕೃತಿಃ |
ಮಧುಚ್ಛಂದಋಷಿಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾ ಛಂದಸಾಂ ನಿಧಿಃ || ೧೨ ||

ಅಂಗುಳೀಪರ್ವಸಂಸ್ಥಾನಾ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಮುದ್ರಿಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತೀ ರುದ್ರಶಿಖಾ ಸಹಸ್ರಪರಮಾಽಂಬಿಕಾ || ೧೩ ||

ವಿಷ್ಣುಹೃದ್ಗಾ ಚಾಗ್ನಿಮುಖೀ ಶತಮಧ್ಯಾ ದಶಾವರಾ |
ಸಹಸ್ರದಳಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಹಂಸರೂಪಾ ನಿರಂಜನಾ || ೧೪ ||

ಚರಾಚರಸ್ಥಾ ಚತುರಾ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ |
ಪಂಚವರ್ಣಮುಖೀ ಧಾತ್ರೀ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ || ೧೫ ||

ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಮಾಯಾಬೀಜನಿವಾಸಿನೀ |
ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ ಜಗದ್ಧಿತಾ || ೧೬ ||

ಮರ್ಯಾದಾಪಾಲಿಕಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾ |
ಇತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾನಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ಮುನಿಃ || ೧೭ ||

ಏತದಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುತಃ ಶುಚಿಃ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸರ್ವಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಪ್ರೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed