Shyamala Navaratna Malika Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂಕಾರಪಂಜರಶುಕೀಂ ಉಪನಿಷದುದ್ಯಾನಕೇಲಿಕಲಕಂಠೀಮ್ |
ಆಗಮವಿಪಿನಮಯೂರೀಂ ಆರ್ಯಾಮಂತರ್ವಿಭಾವಯೇ ಗೌರೀಮ್ || ೧ ||

ದಯಮಾನದೀರ್ಘನಯನಾಂ ದೇಶಿಕರೂಪೇಣ ದರ್ಶಿತಾಭ್ಯುದಯಾಮ್ |
ವಾಮಕುಚನಿಹಿತವೀಣಾಂ ವರದಾಂ ಸಂಗೀತಮಾತೃಕಾಂ ವಂದೇ || ೨ ||

ಶ್ಯಾಮತನುಸೌಕುಮಾರ್ಯಾಂ ಸೌಂದರ್ಯಾನಂದಸಂಪದುನ್ಮೇಷಾಮ್ |
ತರುಣಿಮಕರುಣಾಪೂರಾಂ ಮದಜಲಕಲ್ಲೋಲಲೋಚನಾಂ ವಂದೇ || ೩ ||

ನಖಮುಖಮುಖರಿತವೀಣಾನಾದರಸಾಸ್ವಾದನವನವೋಲ್ಲಾಸಮ್ |
ಮುಖಮಂಬ ಮೋದಯತು ಮಾಂ ಮುಕ್ತಾತಾಟಂಕಮುಗ್ಧಹಸಿತಂ ತೇ || ೪ ||

ಸರಿಗಮಪಧನಿರತಾಂ ತಾಂ ವೀಣಾಸಂಕ್ರಾಂತಕಾಂತಹಸ್ತಾಂ ತಾಮ್ |
ಶಾಂತಾಂ ಮೃದುಲಸ್ವಾಂತಾಂ ಕುಚಭರತಾಂತಾಂ ನಮಾಮಿ ಶಿವಕಾಂತಾಮ್ || ೫ ||

ಅವಟುತಟಘಟಿತಚೂಲೀತಾಡಿತತಾಲೀಪಲಾಶತಾಟಂಕಾಮ್ |
ವೀಣಾವಾದನವೇಲಾಕಂಪಿತಶಿರಸಂ ನಮಾಮಿ ಮಾತಂಗೀಮ್ || ೬ ||

ವೀಣಾರವಾನುಷಂಗಂ ವಿಕಚಮುಖಾಂಭೋಜಮಾಧುರೀಭೃಂಗಮ್ |
ಕರುಣಾಪೂರತರಂಗಂ ಕಲಯೇ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾಪಾಂಗಮ್ || ೭ ||

ಮಣಿಭಂಗಮೇಚಕಾಂಗೀಂ ಮಾತಂಗೀಂ ನೌಮಿ ಸಿದ್ಧಮಾತಂಗೀಮ್ |
ಯೌವನವನಸಾರಂಗೀಂ ಸಂಗೀತಾಂಭೋರುಹಾನುಭವಭೃಂಗೀಮ್ || ೮ ||

ಮೇಚಕಮಾಸೇಚನಕಂ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಾಂತಮಧ್ಯಭಾಗಂ ತೇ |
ಮಾತಸ್ತವ ಸ್ವರೂಪಂ ಮಂಗಳಸಂಗೀತಸೌರಭಂ ಮನ್ಯೇ || ೯ ||

ನವರತ್ನಮಾಲ್ಯಮೇತದ್ರಚಿತಂ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾಭರಣಮ್ |
ಯಃ ಪಠತಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಸಃ ಭವೇದ್ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed