Sarpa Suktam – ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಮ್


ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಕೇ ಚ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮನು॑ ।
ಯೇ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ತೇಭ್ಯ॑: ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: । (ತೈ।ಸಂ।4।2।3)

ಯೇ॑ಽದೋ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ದಿ॒ವೋ ಯೇ ವಾ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಷು॑ ।
ಯೇಷಾ॑ಮ॒ಪ್ಸು ಸದ॑: ಕೃ॒ತಂ ತೇಭ್ಯ॑: ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: ।

ಯಾ ಇಷ॑ವೋ ಯಾತು॒ಧಾನಾ॑ನಾಂ॒ ಯೇ ವಾ॒ ವನ॒ಸ್ಪತೀ॒ಗ್ಂ॒ ರನು॑ ।
ಯೇ ವಾ॑ಽವ॒ಟೇಷು॒ ಶೇರ॑ತೇ॒ ತೇಭ್ಯ॑: ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: ।

ಇ॒ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॑ ಹ॒ವಿರ॑ಸ್ತು॒ ಜುಷ್ಟಮ್᳚ ।
ಆ॒ಶ್ರೇ॒ಷಾ ಯೇಷಾ॑ಮನು॒ಯನ್ತಿ॒ ಚೇತ॑: ।
ಯೇ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಕ್ಷಿ॒ಯನ್ತಿ॑ ।
ತೇ ನ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪಾಸೋ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ ।
ಯೇ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯಾಪಿ॑ ಸ॒ರ್ಪಾಃ ।
ಯೇ ದಿವಂ॑ ದೇ॒ವೀಮನು॑ಸ॒ನ್ಚರ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇಷಾ॑ಮಾಶ್ರೇ॒ಷಾ ಅ॑ನು॒ಯನ್ತಿ॒ ಕಾಮಮ್᳚ ।
ತೇಭ್ಯ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಮಧು॑ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 2 ॥

ನಿ॒ಘೃಷ್ವೈ॑ರಸ॒ಮಾಯು॑ತೈಃ ।
ಕಾಲೈರ್ಹರಿತ್ವ॑ಮಾಪ॒ನ್ನೈಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾಯಾ॑ಹಿ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಯುಕ್ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಿ॒ಭ್ರಾಷ್ಟಿ॑ವಸನಃ ।
ವಾ॒ಯುಶ್ವೇತ॑ಸಿಕದ್ರು॒ಕಃ ।
ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರೋ ವಿ॑ಷೂ॒ವರ್ಣೈ᳚: ।
ನಿತ್ಯಾ॒ಸ್ತೇಽನುಚ॑ರಾಸ್ತ॒ವ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಂ ಸು॑ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಮ್ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಗದೇವತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed