Sadashiva Ashtakam – ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಂ


ಪತಂಜಲಿರುವಾಚ |
ಸುವರ್ಣಪದ್ಮಿನೀತಟಾನ್ತದಿವ್ಯಹರ್ಮ್ಯವಾಸಿನೇ
ಸುಪರ್ಣವಾಹನಪ್ರಿಯಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿತೇಜಸೇ |
ಅಪರ್ಣಯಾ ವಿಹಾರಿಣೇ ಫಣಾಧರೇಂದ್ರಧಾರಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೧ ||

ಸತುಂಗಭಂಗಜಹ್ನುಜಾಸುಧಾಂಶುಖಂಡಮೌಳಯೇ
ಪತಂಗಪಂಕಜಾಸುಹೃತ್ಕೃಪೀಟಯೋನಿಚಕ್ಷುಷೇ |
ಭುಜಂಗರಾಜಮಂಡನಾಯ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಬಂಧವೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೨ ||

ಚತುರ್ಮುಖಾನನಾರವಿಂದವೇದಗೀತಭೂತಯೇ
ಚತುರ್ಭುಜಾನುಜಾಶರೀರಶೋಭಮಾನಮೂರ್ತಯೇ |
ಚತುರ್ವಿಧಾರ್ಥದಾನಶೌಂಡ ತಾಂಡವಸ್ವರೂಪಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೩ ||

ಶರನ್ನಿಶಾಕರಪ್ರಕಾಶಮಂದಹಾಸಮಂಜುಲಾ-
-ಧರಪ್ರವಾಳಭಾಸಮಾನವಕ್ತ್ರಮಂಡಲಶ್ರಿಯೇ |
ಕರಸ್ಫುರತ್ಕಪಾಲಮುಕ್ತರಕ್ತವಿಷ್ಣುಪಾಲಿನೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೪ ||

ಸಹಸ್ರಪುಂಡರೀಕಪೂಜನೈಕಶೂನ್ಯದರ್ಶನಾ-
-ತ್ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಕಲ್ಪಿತಾರ್ಚನಾಚ್ಯುತಾಯ ಭಕ್ತಿತಃ |
ಸಹಸ್ರಭಾನುಮಂಡಲಪ್ರಕಾಶಚಕ್ರದಾಯಿನೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೫ ||

ರಸಾರಥಾಯ ರಮ್ಯಪತ್ರಭೃದ್ರಥಾಂಗಪಾಣಯೇ
ರಸಾಧರೇಂದ್ರಚಾಪಶಿಂಜಿನೀಕೃತಾನಿಲಾಶಿನೇ |
ಸ್ವಸಾರಥೀಕೃತಾಬ್ಜಯೋನಿನುನ್ನವೇದವಾಜಿನೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೬ ||

ಅತಿಪ್ರಗಲ್ಭವೀರಭದ್ರಸಿಂಹನಾದಗರ್ಜಿತ-
-ಶ್ರುತಿಪ್ರಭೀತದಕ್ಷಯಾಗಭಾಗಿನಾಕಸದ್ಮನಾಮ್ |
ಗತಿಪ್ರದಾಯ ಗರ್ಜಿತಾಖಿಲಪ್ರಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೭ ||

ಮೃಕಂಡುಸೂನುರಕ್ಷಣಾವಧೂತದಂಡಪಾಣಯೇ
ಸುಗಂಡಮಂಡಲಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಜಿತಾಮೃತಾಂಶವೇ |
ಅಖಂಡಭೋಗಸಂಪದರ್ಥಲೋಕಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ
ಸದಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ೮ ||

ಮಧುರಿಪುವಿಧಿಶಕ್ರಮುಖ್ಯದೇವೈ-
-ರಪಿ ನಿಯಮಾರ್ಚಿತಪಾದಪಂಕಜಾಯ |
ಕನಕಗಿರಿಶರಾಸನಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ರಜತಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೯ ||

ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ಹಾಲಾಹಲಾಲಂಕೃತ ಕಂಧರಾಯ |
ಮೀನೇಕ್ಷಣಾಯಾಃ ಪತಯೇ ಶಿವಾಯ
ನಮೋ ನಮಃ ಸುಂದರತಾಂಡವಾಯ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಪತಂಜಲಿಕೃತ ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: