Balopanishad – ಶ್ರೀ ಬಾಲೋಪನಿಷತ್


ಐಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಬಾಲಾಯೈ ||

ಶ್ರೀಬಾಲೋಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ || ೧ ||

ಶೃಣು ಪ್ರಿಯೇ ಚಕ್ರ ಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹಾಗುಹ್ಯಾ ಗುಹ್ಯತರಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಭವ್ಯಾ ಭವ್ಯತರಾ ತ್ರಿಗುಣಗಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಗುಣಸ್ವರೂಪಾ ಗುಂಕಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರೇಚಕಪೂರಕಕುಂಭಸ್ವರೂಪಾ ಅಷ್ಟಾಂಗರೂಪಾ ಚತುರ್ದಶಭುವನಮಾಲಿನೀ ಚತುರ್ದಶಭುವನೇಶ್ವರೀ ಚತುರ್ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಸಾಂಖ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಶಾಕ್ತಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ ಸರ್ವಭದ್ರಾ ವಿಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರಭದ್ರಾಂತರ್ಗತಾ ವೀರಭದ್ರಾವತಾರಿಣೀ ಶೂನ್ಯಾ ಶೂನ್ಯತರಾ ಶೂನ್ಯಪ್ರಭವಾ ಶೂನ್ಯಾಲಯಾ ಶೂನ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಶೂನ್ಯಾತೀತಾ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಮಹಾಸುಂದರೀ ಸುರಾಸುರಾರಿವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಶೂಕರಾನನಾ ಸುಭಗಾ ಶುಭದಾ ಸುಶುಭಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ಪರಾಪ್ರಾಸಾದವಾಮಾಂಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪರಾಪರಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪಾಪಘ್ನಾ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾಲಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾ ಪಶುಪಾಶಹಾರಿಣೀ ಪಶುಪಪೂಜ್ಯಾ ಪಾಖಂಡಧ್ವಂಸಿನೀ ಪವನೇಶೀ ಪವನಸ್ವರೂಪಾ ಪದ್ಯಾಪದ್ಯಮಯೀ ಪದ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾತ್ರೀ ಪುಸ್ತಹಸ್ತಾ ಪಕ್ವಬಿಂಬಫಲಪ್ರಭಾ ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರಜಾಪಾಲೀ ಪ್ರಪಂಚಹಾರಿಣೀ ಪೃಥಿವೀರೂಪಾ ಪೀತಾಂಬರಾ ಪಿಶಾಚಗಣಸೇವಿತಾ ಪಿತೃವನಸ್ಥಾ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಾ ಪರಮಹಂಸೀ ಐಂಕಾರಬೀಜಾ ವಾಗ್ಭವಸ್ಥಾ ವಾಗ್ಭವಬೀಜೋದ್ಯೋಗಿನೀ ವಾಗ್ಭವೇಶೀ ವಾಗ್ಭವಬೀಜಮಾಲಿನೀ ಯಃ ಏವಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ || ೨ ||

ಬಾಲೋಪನಿಷದಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ತಸ್ಯಾಘಂ ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಲಯಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೇ ಪ್ರಲೀಯತೇ ಷಟ್ಕರ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಮನೋರಥಂ ಪೂರಯತಿ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ ನಾಶಯತಿ ಧನಂ ಏಧತಿ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಿರ್ವಾಣಪದಂ ಗಚ್ಛತಿ ಮಹಾಜನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ಬಹುತರಸಿದ್ಧಿಂ ನಯತಿ ಡಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಂ ಪಲಾಯತಿ ಓಂಕಾರೇ ಪ್ರಮೀಲತಿ || ೩ ||

ಇತಿ ಅಥರ್ವವೇದೀಯಾ ಶ್ರೀಬಾಲೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತಾ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed