Tripura Sundari Pratah Smaranam – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣಂ


ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನ್ಯಾಶ್ಚರಣಾಂಬುಜಮ್ |
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ವಂದಿತಾಯಾ ಹರಾದಿಭಿಃ || ೧ ||

ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾಃ ವ್ರಜಾಮಿ ಚರಣಾಂಬುಜಮ್ |
ಹರಿರ್ಹರೋ ವಿರಿಂಚಿಶ್ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೀನ್ ಕುರುತೇ ಯಯಾ || ೨ ||

ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾಃ ನಮಾಮಿ ಪದಪಂಕಜಮ್ |
ಯತ್ಪಾದ್ಯಮಂಬು ಶಿರಸಿ ಭಾತಿ ಗಂಗಾ ಮಹೇಶಿತುಃ || ೩ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಶರ ಚಾಪಹಸ್ತಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮ್ || ೪ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಯಯೇದಂ ಭಾಸತೇ ಜಗತ್ |
ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾಃ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿವರ್ತತೇ || ೫ ||

ಯಃ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಚಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಮೈ ದದ್ಯಾದಾತ್ಮಪದಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೬ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಚೈತನ್ಯಮಯೇ ಪರೇಶಿ
ಶ್ರೀನಾಥನಿತ್ಯೇ ಭವದಾಜ್ಞಯೈವ |
ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತವ ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಂ
ಸಂಸಾರಯಾತ್ರಾಮನುವರ್ತಯಿಷ್ಯೇ || ೭ ||

ಸಂಸಾರಯಾತ್ರಾಮನುವರ್ತಮಾನಂ
ತ್ವದಾಜ್ಞಾಯಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರೇ ಪರೇಶಿ |
ಸ್ಪರ್ಧಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಲಿಪ್ರಮಾದ
ಭಯಾನಿ ಮಾಮಭಿಭವಂತು ಮಾತಃ || ೮ ||

ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನ ಚ ಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ
ಜಾನಾಮ್ಯಧರ್ಮಂ ನ ಚ ಮೇ ನಿವೃತ್ತಿಃ |
ತ್ವಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶಿ ಹೃದಿಸ್ಥಯಾಽಹಂ
ಯಥಾ ನಿಯುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ತಥಾ ಕರೋಮಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed