Maha Tripura Sundari Shatkam – ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಷಟ್ಕಂ


ಮನೋಜ್ಞಮಣಿಕುಂಡಲಾಂ ಮಹಿತಚಕ್ರರಾಜಾಲಯಾಂ
ಮನೋಽಂಬುಜವಿಹಾರಿಣೀಂ ಪರಶಿವಸ್ಯ ವಾಮಾಂಕಗಾಮ್ |
ಮಹಾಹರಿಮುಖಾಮರಪ್ರಣತಪಾದಪಂಕೇರುಹಾಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯೇ ಸಂತತಮ್ || ೧ ||

ಮತಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾಂ ಮಥಿತಪಾಪಸಂಘಾಂ ಜವಾ-
-ನ್ಮದಾರುಣಿತಲೋಚನಾಂ ಮದಮುಖಾರಿನಿರ್ವಾಪಿಣೀಮ್ |
ಮನಃಸು ಯಮಿನಾಂ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಿವಿಹಾರಿಣೀಂ ಮೋದತೋ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯೇ ಸಂತತಮ್ || ೨ ||

ವಿಚಿತ್ರಕವಿತಾಪ್ರದಾಂ ನತತತೇರ್ವಿಲಂಬಂ ವಿನಾ
ವಿಧೀಂದ್ರಹರಿವಂದಿತಾಂ ವಿಧಿನಿಷೇಧಸಕ್ತಾರ್ಚಿತಾಮ್ |
ವಿನಾಯಕವಿಭಾವಸೂದ್ಭವವಿಭಾಸಿಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಾಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯೇ ಸಂತತಮ್ || ೩ ||

ವಿನಿಂದಿತವಿಭಾವರೀವಿಟಸಹಸ್ರಗರ್ವಾನನಾಂ
ವಿನಿರ್ಮಿತಜಗತ್ತ್ರಯೀಂ ವಿಧುಸಮಾನಮಂದಸ್ಮಿತಾಮ್ |
ವಿಬೋಧನಪಟೀಯಸೀಂ ವಿನತಸಂತತೇಃ ಸತ್ವರಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯೇ ಸಂತತಮ್ || ೪ ||

ವಿಮಾನಚರಮಾನಿನೀವಿಹಿತಪಾದಸೇವಾಂ ಮುದಾ
ವಿಶಾಲನಯನಾಂಬುಜಾಂ ವಿಧೃತಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ |
ವಿಶುದ್ಧಿಸರಸೀರುಹೇ ಕೃತನಿಜಾಸನಾಂ ಸರ್ವದಾ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯೇ ಸಂತತಮ್ || ೫ ||

ವಿರಾಗಿಜನಸೇವಿತಾಂ ವಿಮಲಬುದ್ಧಿಸಂದಾಯಿನೀಂ
ವಿರಾಧರಿಪುಪೂಜಿತಾಂ ವಿವಿಧರತ್ನಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ವಿರಿಂಚಿಹರಿಸುಂದರೀಕಲಿತಚಾಮರಾವೀಜನಾಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಮನಸಿ ಭಾವಯೇ ಸಂತತಮ್ || ೬ ||

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಷಟ್ಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: