Sri Swaminatha Panchakam – ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಂ


ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ |
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಂಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿನ್ನಮಸ್ತೇ
ರೌದ್ರರೋಗಂ ಹರ ತ್ವಂ ಪುರಾರೇರ್ಗುರೋರ್ಮೇ |
ರಾಕೇಂದುವಕ್ತ್ರಂ ಭವಂತಂ
ಮಾರರೂಪಂ ಕುಮಾರಂ ಭಜೇ ಕಾಮಪೂರಮ್ || ೧ ||

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ರೋಗಾದಘೋರಾತ್
ಮಂಗಳಾಪಾಂಗಪಾತೇನ ಭಂಗಾತ್ಸ್ವರಾಣಾಮ್ |
ಕಾಲಾಚ್ಚ ದುಷ್ಪಾಕಕೂಲಾತ್
ಕಾಲಕಾಲಸ್ಯಸೂನುಂ ಭಜೇ ಕ್ರಾಂತಸಾನುಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ಗಿರೌ ಯಸ್ಯ ಸೋಪಾನಭೂತಾಃ |
ಸೈನ್ಯಂ ಸುರಾಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವೇ
ಸಾಮವೇದಾದಿಗೇಯಂ ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ || ೩ ||

ಕಾಷಾಯ ಸಂವೀತ ಗಾತ್ರಂ
ಕಾಮರೋಗಾದಿ ಸಂಹಾರಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಪಾತ್ರಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರಂ
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಶಂಭುಪುತ್ರಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಶೈಲೇ ವಸಂತಂ
ಸಾಧುಸಂಘಸ್ಯ ರೋಗಾನ್ ಸದಾ ಸಂಹರಂತಮ್ |
ಓಂಕಾರತತ್ತ್ವಂ ವದಂತಂ
ಶಂಭುಕರ್ಣೇ ಹಸಂತಂ ಭಜೇಽಹಂ ಶಿಶುಂ ತಮ್ || ೫ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರಂ
ದೀಕ್ಷಿತಾನಂತರಾಮೇಣ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯೈ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ
ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಾತ್ ಲಭೇತಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮ್ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತರಾಮದೀಕ್ಷಿತರ್ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed