Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸ್ಕಂದೋ ಗುಹಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಪಿಂಗಳಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನುಃ ಶಿಖಿವಾಹೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ || ೧ ||

ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಃ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಃ |
ತಾರಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಃ || ೨ ||

ಮತ್ತಃ ಪ್ರಮತ್ತೋನ್ಮತ್ತಶ್ಚ ಸುರಸೈನ್ಯಸುರಕ್ಷಕಃ |
ದೇವಸೇನಾಪತಿಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕೃಪಾಳುರ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೩ ||

ಉಮಾಸುತಃ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಃ |
ಸೇನಾನೀರಗ್ನಿಜನ್ಮಾ ಚ ವಿಶಾಖಃ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ || ೪ ||

ಶಿವಸ್ವಾಮೀ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಸರ್ವಸ್ವಾಮೀ ಸನಾತನಃ |
ಅನಂತಶಕ್ತಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಂದನಃ || ೫ ||

ಗಂಗಾಸುತಃ ಶರೋದ್ಭೂತ ಆಹೂತಃ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಃ |
ಜೃಂಭಃ ಪ್ರಜೃಂಭಃ ಉಜ್ಜೃಂಭಃ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಃ || ೬ ||

ಏಕವರ್ಣೋ ದ್ವಿವರ್ಣಶ್ಚ ತ್ರಿವರ್ಣಃ ಸುಮನೋಹರಃ |
ಚತುರ್ವರ್ಣಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರಹರ್ಪತಿಃ || ೭ ||

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಃ ಶಮೀಗರ್ಭೋ ವಿಶ್ವರೇತಾಃ ಸುರಾರಿಹಾ |
ಹರಿದ್ವರ್ಣಃ ಶುಭಕರಃ ವಟುಶ್ಚ ವಟುವೇಷಭೃತ್ || ೮ ||

ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತಿರ್ಗಹನಃ ಚಂದ್ರವರ್ಣಃ ಕಳಾಧರಃ |
ಮಾಯಾಧರೋ ಮಹಾಮಾಯೀ ಕೈವಲ್ಯಃ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ || ೯ ||

ವಿಶ್ವಯೋನಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ತೇಜೋನಿಧಿರನಾಮಯಃ |
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ವೇದಗರ್ಭೋ ವಿರಾಟ್ಸುತಃ || ೧೦ ||

ಪುಳಿಂದಕನ್ಯಾಭರ್ತಾ ಚ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಾವೃತಃ |
ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತಾ ಚ ಚೋರಘ್ನೋ ರೋಗನಾಶನಃ || ೧೧ ||

ಅನಂತಮೂರ್ತಿರಾನಂದಃ ಶಿಖಿಂಡಿಕೃತಕೇತನಃ |
ಡಂಭಃ ಪರಮಡಂಭಶ್ಚ ಮಹಾಡಂಭೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ || ೧೨ ||

ಕಾರಣೋಪಾತ್ತದೇಹಶ್ಚ ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ |
ಅನೀಶ್ವರೋಽಮೃತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಃ || ೧೩ ||

ವಿರುದ್ಧಹಂತಾ ವೀರಘ್ನೋ ರಕ್ತಾಸ್ಯಃ ಶ್ಯಾಮಕಂಧರಃ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಗುಹಃ ಪ್ರೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ |
ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರೋ ವೇದವೇದ್ಯೋಽಕ್ಷಯಫಲಪ್ರದಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed