Sri Shiva Navaratna Stava – ಶ್ರೀ ಶಿವ ನವರತ್ನ ಸ್ತವಃ


ಬೃಹಸ್ಪತಿರುವಾಚ |
ನಮೋ ಹರಾಯ ದೇವಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾ ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ |
ತಾಪಸಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೇ || ೧ ||

ನಮೋ ಮೌಂಜಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ |
ನಮೋ ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತದಾಯಿನೇ || ೨ ||

ನಮಃ ಪರಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಸುಪಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಮಹೇಶಾಯ ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩ ||

ನಮೋ ಭಕ್ತಭವಚ್ಛೇದಕಾರಣಾಯಾಽಮಲಾತ್ಮನೇ |
ಕಾಲಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪಾಷಂಡಭಂಗಾಯ ನಮಃ ಪಾಪಹರಾಯ ತೇ || ೫ ||

ನಮಃ ಪರ್ವತರಾಜೇಂದ್ರಕನ್ಯಕಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಯೋಗಾನಂದಾಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಣಾಂ ತು ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಮೂಲಾಧಾರೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಮೂಲದೀಪಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೭ ||

ನಾಭಿಕಂದೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ಹೃದ್ದೇಶವರ್ತಿನೇ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಾತ್ಮನೇ || ೮ ||

ನಮಃ ಶಿವಾಯಾದ್ಭುತವಿಕ್ರಮಾಯ ತೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯಾದ್ಭುತವಿಗ್ರಹಾಯ ತೇ |
ನಮಃ ಶಿವಾಯಾಖಿಲನಾಯಕಾಯ ತೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯಾಮೃತಹೇತವೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುಸಂಯುತಃ |
ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾಚ್ಛಂಕರಪ್ರಿಯಕಾರಣಾತ್ || ೧೦ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿವಾಹಾರ್ಥೀ ಗೃಹೀ ಭವೇತ್ |
ವೈರಾಗ್ಯಕಾಮೋ ಲಭತೇ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭವತಾರಕಮ್ || ೧೧ ||

ತಸ್ಮಾದ್ದಿನೇ ದಿನೇ ಯೂಯಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ |
ಪಠಂತು ಭವನಾಶಾರ್ಥಮಿದಂ ವೋ ಭವನಾಶನಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸೂತಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಕೃತ ಶಿವ ನವರತ್ನ ಸ್ತವಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: