Sri Nataraja Hrudaya Bhavana Saptakam – ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಹೃದಯಭಾವನಾ ಸಪ್ತಕಂ


ಕಾಮಶಾಸನಮಾಶ್ರಿತಾರ್ತಿನಿವಾರಣೈಕಧುರಂಧರಂ
ಪಾಕಶಾಸನಪೂರ್ವಲೇಖಗಣೈಃ ಸಮರ್ಚಿತಪಾದುಕಮ್ |
ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಫಣೀಶ್ವರಾದಿಮುನೀಶಸಂಘನಿಷೇವಿತಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೧ ||

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸದಾನವೋರಗಕಿನ್ನರಾದಿಭಿರನ್ವಹಂ
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮತ್ಯುದಾರಸುಗೀತವೈಭವಶಾಲಿನಮ್ |
ಚಂಡಿಕಾಮುಖಪದ್ಮವಾರಿಜಬಾಂಧವಂ ವಿಭುಮವ್ಯಯಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೨ ||

ಕಾಲಪಾಶನಿಪೀಡಿತಂ ಮುನಿಬಾಲಕಂ ಸ್ವಪದಾರ್ಚಕಂ
ಹ್ಯಗ್ರಗಣ್ಯಮಶೇಷಭಕ್ತಜನೌಘಕಸ್ಯ ಸದೀಡಿತಮ್ |
ರಕ್ಷಿತುಂ ಸಹಸಾವತೀರ್ಯ ಜಘಾನ ಯಚ್ಛಮನಂ ಚ ತಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೩ ||

ಭೀಕರೋದಕಪೂರಕೈರ್ಭುವಮರ್ಣವೀಕರಣೋದ್ಯತಾಂ
ಸ್ವರ್ಧುನೀಮಭಿಮಾನಿನೀಮತಿದುಶ್ಚರೇಣ ಸಮಾಧಿನಾ |
ತೋಷಿತಸ್ತು ಭಗೀರಥೇನ ದಧಾರ ಯೋ ಶಿರಸಾ ಚ ತಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೪ ||

ಯೋಗಿನಃ ಸನಕಾದಯೋ ಮುನಿಪುಂಗವಾ ವಿಮಲಾಶಯಾಃ
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಂ ಗುರುಂ ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಯಂ ಶಿವಮಾದರಾತ್ |
ಸಿದ್ಧಿಮಾಪುರನೂಪಮಾಂ ತಮನನ್ಯಭಾವಯುತಸ್ತ್ವಹಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೫ ||

ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಂಥನೋದ್ಭವಕಾಲಕೂಟಮಹಾವಿಷಂ
ನಿಗ್ರಹೀತುಮಶಕ್ಯಮನ್ಯಸುರಾಸುರೈರಪಿ ಯೋಽರ್ಥಿತಃ |
ರಕ್ಷತಿ ಸ್ಮ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ಸವಿಲಾಸಮೇವ ನಿಪೀಯ ತಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೬ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯಂ ಯಮೇವ ಭಜಂತಿ ವೈದಿಕಸತ್ತಮಾಃ
ಜ್ಞಾನಕರ್ಮವಿಬೋಧಕಾಃ ಸಕಲಾಗಮಾಃ ಶ್ರುತಿಪೂರ್ವಕಾಃ |
ಆಹುರೇವ ಯಮೀಶಮಾದರತಶ್ಚ ತಂ ಸಕಲೇಶ್ವರಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಕೃಪಾಕರಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಹೃದಯಭಾವನಾ ಸಪ್ತಕಮ್ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed