Sri Natesha Stava – ಶ್ರೀ ನಟೇಶ ಸ್ತವಃ


ಹ್ರೀಮತ್ಯಾ ಶಿವಯಾ ವಿರಾಣ್ಮಯಮಜಂ ಹೃತ್ಪಂಕಜಸ್ಥಂ ಸದಾ
ಹ್ರೀಣಾನಾ ಶಿವಕೀರ್ತನೇ ಹಿತಕರಂ ಹೇಲಾಹೃದಾ ಮಾನಿನಾಮ್ |
ಹೋಬೇರಾದಿಸುಗಂಧವಸ್ತುರುಚಿರಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಬಾಣಾಸನಂ
ಹ್ರೀಂಕಾರಾದಿಕಪಾದಪೀಠಮಮಲಂ ಹೃದ್ಯಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮಜ್ಜ್ಞಾನಸಭಾಂತರೇ ಪ್ರವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಪಂಚವರ್ಣಾಕೃತಿಂ
ಶ್ರೀವಾಣೀವಿನುತಾಪದಾನನಿಚಯಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇನಾರ್ಚಿತಮ್ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನುಮೋದಿನಂ ಶ್ರಿತಜನಶ್ರೀದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಧರಂ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂತರವಾಸಿನಂ ಶಿವಮಹಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ನವ್ಯಾಂಭೋಜಮುಖಂ ನಮಜ್ಜನನಿಧಿಂ ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಂ
ನಾಕೌಕೋನಗರೀನಟೀಲಸಿತಕಂ ನಾಗಾದಿನಾಲಂಕೃತಮ್ |
ನಾನಾರೂಪಕನರ್ತನಾದಿಚತುರಂ ನಾಲೀಕಜಾನ್ವೇಷಿತಂ
ನಾದಾತ್ಮಾನಮಹಂ ನಗೇಂದ್ರತನಯಾನಾಥಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಮಧುವೈರಿಮಾರ್ಗಿತಪದಂ ಮದ್ವಂಶನಾಥಂ ಪ್ರಭುಂ
ಮಾರಾತೀತಮತೀವ ಮಂಜುವಪುಷಂ ಮಂದಾರಗೌರಪ್ರಭಮ್ |
ಮಾಯಾತೀತಮಶೇಷಮಂಗಳನಿಧಿಂ ಮದ್ಭಾವನಾಭಾವಿತಂ
ಮಧ್ಯೇವ್ಯೋಮಸಭಾಗುಹಾಂತಮಖಿಲಾಕಾಶಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಶಿಷ್ಟೈಃ ಪೂಜಿತಪಾದುಕಂ ಶಿವಕರಂ ಶೀತಾಂಶುರೇಖಾಧರಂ
ಶಿಲ್ಪಂ ಭಕ್ತಜನಾವನೇ ಶಿಥಿಲಿತಾಘೌಘಂ ಶಿವಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಮ್ |
ಶಿಕ್ಷಾರಕ್ಷಣಮಂಬುಜಾಸನಶಿರಃ ಸಂಹಾರಶೀಲಪ್ರಭುಂ
ಶೀತಾಪಾಂಗವಿಲೋಚನಂ ಶಿವಮಹಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ವಾಣೀವಲ್ಲಭವಂದ್ಯವೈಭವಯುತಂ ವಂದಾರುಚಿಂತಾಮಣಿಂ
ವಾತಾಶಾಧಿಪಭೂಷಣಂ ಪರಕೃಪಾವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ ಯೋಗಿನಾಮ್ |
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತಿಕರಂ ವಲಾರಿವಿನುತಂ ವಾಹೀಕೃತಾಮ್ನಾಯಕಂ
ವಾಮಂಗಾತ್ತವರಾಂಗನಂ ಮಮ ಹೃದಾವಾಸಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಯಕ್ಷಾಧೀಶಸಖಂ ಯಮಪ್ರಮಥನಂ ಯಾಮಿನ್ಯಧೀಶಾಸನಂ
ಯಜ್ಞಧ್ವಂಸಕರಂ ಯತೀಂದ್ರವಿನುತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾದೀಶ್ವರಮ್ |
ಯಾಜ್ಯಂ ಯಾಜಕರೂಪಿಣಂ ಯಮಧನೈರ್ಯತ್ನೋಪಲಭ್ಯಾಂಘ್ರಿಕಂ
ವಾಜೀಭೂತವೃಷಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಮಮಾಯತ್ತಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಮಾಯಾಶ್ರೀವಿಲಸಚ್ಚಿದಂಬರಮಹಾಪಂಚಾಕ್ಷರೈರಂಕಿತಾನ್
ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಸಪ್ತ ಪಠಂತಿ ಯೇಽನುದಿವಸಂ ಚಿಂತಾಮಣೀನಾಮಕಾನ್ |
ತೇಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಮನೇಕಮಾಯುರಧಿಕಾನ್ ವಿದ್ವದ್ವರಾನ್ ಸತ್ಸುತಾನ್
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮಸೌ ದದಾತಿ ಸಹಸಾ ಶ್ರೀಮತ್ಸಭಾಧೀಶ್ವರಃ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ ಸ್ತವಃ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed