Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram 3 – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 3


ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾ ಬ್ರಹ್ಮಸುಖದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ |
ಸುಮತಿಃ ಸುಭಗಾ ಸುಂದಾ ಪ್ರಯತಿರ್ನಿಯತಿರ್ಯತಿಃ || ೧ ||

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಸುಖಪ್ರದಾ |
ಸಂವಿನ್ಮಯೀ ಸದಾಚಾರಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ಸದಾನತಾ || ೨ ||

ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾನಂದಾ ಕುಃ ಕುತ್ಸಿತತಮೋಹರೀ |
ಹೃದಯಾರ್ತಿಹರೀ ಹಾರಶೋಭಿನೀ ಹಾನಿವಾರಿಣೀ || ೩ ||

ಸಂಭಾಜ್ಯಾ ಸಂವಿಭಜ್ಯಾಽಽಜ್ಞಾ ಜ್ಯಾಯಸೀ ಜನಿಹಾರಿಣೀ |
ಮಹಾಕ್ರೋಧಾ ಮಹಾತರ್ಷಾ ಮಹರ್ಷಿಜನಸೇವಿತಾ || ೪ ||

ಕೈಟಭಾರಿಪ್ರಿಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿತಾ ಕೈತವೋಜ್ಝಿತಾ |
ಕೌಮುದೀ ಶೀತಲಮನಾಃ ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತಭಾಮಿನೀ || ೫ ||

ಕಾಸಾರನಾಭಿಃ ಕಾ ತಾ ಯಾಽಽಪ್ಯೇಷೇಯತ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಾ | [ಸಾ]
ಅಂತಿಕಸ್ಥಾಽತಿದೂರಸ್ಥಾ ಹೃದಯಸ್ಥಾಽಂಬುಜಸ್ಥಿತಾ || ೬ ||

ಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಾ ಮೌನಿಗಮ್ಯಾ ಮಾಂಧಾತೃಪೂಜಿತಾ |
ಮತಿಸ್ಥಿರೀಕರ್ತೃಕಾರ್ಯನಿತ್ಯನಿರ್ವಹಣೋತ್ಸುಕಾ || ೭ ||

ಮಹೀಸ್ಥಿತಾ ಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದ್ಯುಸ್ಥಿತಾಽಧಃಸ್ಥಿತೋರ್ಧ್ವಗಾ |
ಭೂತಿರ್ವಿಭೂತಿಃ ಸುರಭಿಃ ಸುರಸಿದ್ಧಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ || ೮ ||

ಅತಿಭೋಗಾಽತಿದಾನಾಽತಿರೂಪಾಽತಿಕರುಣಾಽತಿಭಾಃ |
ವಿಜ್ವರಾ ವಿಯದಾಭೋಗಾ ವಿತಂದ್ರಾ ವಿರಹಾಸಹಾ || ೯ ||

ಶೂರ್ಪಕಾರಾತಿಜನನೀ ಶೂನ್ಯದೋಷಾ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಾ |
ನಿಃಸ್ಪೃಹಾ ಸಸ್ಪೃಹಾ ನೀಲಾಸಪತ್ನೀ ನಿಧಿದಾಯಿನೀ || ೧೦ ||

ಕುಂಭಸ್ತನೀ ಕುಂದರದಾ ಕುಂಕುಮಾಲೇಪಿತಾ ಕುಜಾ |
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜನನೀ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇಯಾ ಶರೀರಗಾ || ೧೧ ||

ಸತ್ಯಭಾಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಕಾಮಾ ಸರೋಜಿನೀ |
ಚಂದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚಂದ್ರಗತಾ ಚಂದ್ರಾ ಚಂದ್ರಸಹೋದರೀ || ೧೨ ||

ಔದರ್ಯೌಪಯಿಕೀ ಪ್ರೀತಾ ಗೀತಾ ಚೌತಾ ಗಿರಿಸ್ಥಿತಾ |
ಅನನ್ವಿತಾಽಪ್ಯಮೂಲಾರ್ತಿಧ್ವಾಂತಪುಂಜರವಿಪ್ರಭಾ || ೧೩ ||

ಮಂಗಳಾ ಮಂಗಳಪರಾ ಮೃಗ್ಯಾ ಮಂಗಳದೇವತಾ |
ಕೋಮಲಾ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸನಕರಂ ಪರಾಭವನಿವರ್ತಕಮ್ || ೧೫ ||

ಶತಸಂವತ್ಸರಂ ವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಂ ಜೀವಿತಂ ಭವೇತ್ |
ಮಂಗಳಾನಿ ತನೋತ್ಯೇಷಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮಂಗಳಾ ಶುಭಾ || ೧೬ ||

ಇತಿ ನಾರದೀಯೋಪಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed