Sri Krishna Stotram (Mohini Kritam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮೋಹಿನೀ ಕೃತಂ)


ಮೋಹಿನ್ಯುವಾಚ –
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರವರಂ ವಿಷ್ಣೋರಂಶಂ ಚ ಮಾನಸಮ್ |
ತದೇವ ಕರ್ಮಣಾಂ ಬೀಜಂ ತದುದ್ಭವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||

ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನರೂಪೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಸ್ತದುದ್ಭವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||

ಸರ್ವಾಜಿತಜಗಜ್ಜೇತ-ರ್ಜೀವಜೀವಮನೋಹರ |
ರತಿಬೀಜ ರತಿಸ್ವಾಮಿನ್ ರತಿಪ್ರಿಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||

ಶಶ್ವದ್ಯೋಷಿದಧಿಷ್ಠಾನ ಯೋಷಿತ್ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಪ್ರಿಯಃ |
ಯೋಷಿದ್ವಾಹನ ಯೋಷಾಸ್ತ್ರ ಯೋಷಿದ್ಬಂಧೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ಪತಿಸಾಧ್ಯಕರಾಶೇಷರೂಪಾಧಾರ ಗುಣಾಶ್ರಯ |
ಸುಗಂಧಿವಾತಸಚಿವ ಮಧುಮಿತ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ಶಶ್ವದ್ಯೋನಿಕೃತಾಧಾರ ಸ್ತ್ರೀಸಂದರ್ಶನವರ್ಧನ |
ವಿದಗ್ಧಾನಾಂ ವಿರಹಿಣಾಂ ಪ್ರಾಣಾಂತಕ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ಅಕೃಪಾ ಯೇಷು ತೇಽನರ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾಶನಮ್ |
ಅನೂಹರೂಪಭಕ್ತೇಷು ಕೃಪಾಸಿಂಧೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ತಪಸ್ವಿನಾಂ ಚ ತಪಸಾಂ ವಿಘ್ನಬೀಜಾಯ ಲೀಲಯಾ |
ಮನಸ್ಸಕಾಮಂ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ತಪಸ್ಸಾಧ್ಯಾಸ್ತಥಾರಾಧ್ಯಾಸ್ಸದೈವಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಾಃ |
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಕೃತಾಧಾರ ಪಂಚಬಾಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ಮೋಹಿನೀತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ಮನಸಾ ಸಾ ವಿಧೇಃ ಪುರಃ |
ವಿರರಾಮ ನಮ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಬಭೂವ ಧ್ಯಾನತತ್ಪರಾ || ೧೦ ||

ಉಕ್ತಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನೇ ಕಾಲೇ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮನೋಹರಮ್ |
ಪುರಾ ದುರ್ವಾಸಸಾ ದತ್ತಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ಗಂಧಮಾದನೇ || ೧೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಕಾಮೀ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯದಾ ಪಠೇತ್ |
ಅಭೀಷ್ಟಂ ಲಭತೇ ನೂನಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೨ ||

ಚೇಷ್ಟಾಂ ನ ಕುರುತೇ ಕಾಮಃ ಕದಾಚಿದಪಿ ತಂ ಪ್ರಿಯಮ್ |
ಭವೇದರೋಗೀ ಶ್ರೀಯುಕ್ತಃ ಕಾಮದೇವಸಮಪ್ರಭಃ |
ವನಿತಾಂ ಲಭತೇ ಸಾಧ್ವೀಂ ಪತ್ನೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಮೋಹಿನೀಕೃತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed