Sri Krishna Stotram (Narada rachitam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ರಚಿತಂ)


ವಂದೇ ನವಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಸಮ್ |
ಸಾನಂದಂ ಸುಂದರಂ ಶುದ್ಧಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಮ್ || ೧ ||

ರಾಧೇಶಂ ರಾಧಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಂ ವಲ್ಲವೀಸುತಮ್ |
ರಾಧಾಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಧಾವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಮ್ || ೨ ||

ರಾಧಾನುಗಂ ರಾಧಿಕೇಷ್ಟಂ ರಾಧಾಪಹೃತಮಾನಸಮ್ |
ರಾಧಾಧಾರಂ ಭವಾಧಾರಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೩ ||

ರಾಧಾಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯೇ ಚ ವಸಂತಂ ಸತತಂ ಶುಭಮ್ |
ರಾಧಾಸಹಚರಂ ಶಶ್ವದ್ರಾಧಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಮ್ || ೪ ||

ಧ್ಯಾಯಂತೇ ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಶ್ಚ ಯಮ್ |
ತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸತತಂ ಶುದ್ಧಂ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ || ೫ ||

ಸೇವಂತೇ ಸತತಂ ಸಂತೋಽಶೇಷಬ್ರಹ್ಮೇಶಸಂಜ್ಞಿಕಾಃ |
ಸೇವಂತೇ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ || ೬ ||

ನಿರ್ಲಿಪ್ತಂ ಚ ನಿರೀಹಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೀಶ್ವರಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ಪರಮಂ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ || ೭ ||

ಯಂ ಸೃಷ್ಟೇರಾದಿಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವಬೀಜಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ |
ಯೋಗಿನಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ || ೮ ||

ಬೀಜಂ ನಾನಾವತಾರಾಣಾಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ವೇದವೇದ್ಯಂ ವೇದಬೀಜಂ ವೇದಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || ೯ ||

ಯೋಗಿನಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗಂಧರ್ವಃ ಪಪಾತ ಧರಣೀತಲೇ || ೧೦ ||

ನಮಾಮ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ದೇವದೇವಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ |
ಇತಿ ತೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೧೧ ||

ಇಹೈವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಪರಂ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ |
ಹರಿಭಕ್ತಿಂ ಹರೇರ್ದಾಸ್ಯಂ ಗೋಲೋಕೇ ಚ ನಿರಾಮಯಃ || ೧೨ ||

ಪಾರ್ಷದಪ್ರವರತ್ವಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೩ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed