Sri Hatakeshwara Stuti – ಶ್ರೀ ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಓಂ ನಮೋಽಸ್ತು ಶರ್ವ ಶಂಭೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಚಾರುಗಾತ್ರ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಉಮಾಪತೇ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕ ಕಾಮಾಂಗನಾಶನ ಘೋರಪಾಪಪ್ರಣಾಶನ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹೋಗ್ರಮೂರ್ತೇ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಕ್ಷಯಂಕರ ಶುಭಂಕರ ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ಸ್ಮರಾರೇ ಗುಹಾಧಾಮನ್ ದಿಗ್ವಾಸಃ ಮಹಾಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಟಾಧರ ಕಪಾಲಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಶರೀರ ವಾಮಚಕ್ಷುಃಕ್ಷುಭಿತದೇವ ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಭಗಾಕ್ಷ್ಣೋಃ ಕ್ಷಯಂಕರ ಭೀಮಸೇನಾ ನಾಥ ಪಶುಪತೇ ಕಾಮಾಂಗದಾಹಿನ್ ಚತ್ವರವಾಸಿನ್ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಈಶಾನ ಶಂಕರ ಭೀಮ ಭವ ವೃಷಧ್ವಜ ಕಲಭಪ್ರೌಢಮಹಾನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ಭೂತಿರತ ಆವಿಮುಕ್ತಕ ರುದ್ರ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾಣೋ ಏಕಲಿಂಗ ಕಾಳಿಂದೀಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕಂಠ ನೀಲಕಂಠ ಅಪರಾಜಿತ ರಿಪುಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷಪತೇ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತತ್ಪುರುಷ ಮಹಾಘೋರ ಅಘೋರಮೂರ್ತೇ ಶಾಂತ ಸರಸ್ವತೀಕಾಂತ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತೇ ಮಹೋದ್ಭವ ವಿಭೋ ಕಾಲಾಗ್ನೇ ರುದ್ರ ರೌದ್ರ ಹರ ಮಹೀಧರಪ್ರಿಯ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಧಿವಾಸ ಹಂಸಕಾಮೇಶ್ವರಕೇದಾರ ಅಧಿಪತೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಚುಕುಂದ ಮಧುನಿವಾಸ ಕೃಪಾಣಪಾಣೇ ಭಯಂಕರ ವಿದ್ಯಾರಾಜ ಸೋಮರಾಜ ಕಾಮರಾಜ ಮಹೀಧರರಾಜಕನ್ಯಾಹೃದಬ್ಜವಸತೇ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿನ್ ಗಯಾಮುಖಗೋಕರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಯಾನೇ ಸಹಸ್ರವಕ್ತ್ರಾಕ್ಷಿಚರಣ ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: