Sri Giridhari Ashtakam – ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ


ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮದಭೃತ್ಸುರೇಶ್ವರೋ
ಯದಾ ಘನೈರಂತಕರೈರ್ವವರ್ಷಹ |
ತದಾಕರೋದ್ಯಃ ಸ್ವಬಲೇನ ರಕ್ಷಣಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಯಃ ಪಾಯಯಂತೀಮಧಿರುಹ್ಯ ಪೂತನಾಂ
ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಪೌ ಪ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಶಿಶುಃ |
ಜಘಾನ ವಾತಾಯಿತದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ನಂದವ್ರಜಂ ಯಃ ಸ್ವರುಚೇಂದಿರಾಲಯಂ
ಚಕ್ರೇ ದಿಗೀಶಾನ್ ದಿವಿ ಮೋಹವೃದ್ಧಯೇ |
ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಜನಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಯಂ ಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರೀ ಗಗನಾವೃತೈರ್ಜಲೈಃ
ಸ್ವಜ್ಞಾತಿರಾಜ್ಯೇ ಮುದಿತಾಭ್ಯಷಿಂಚತ |
ಗೋವಿಂದನಾಮೋತ್ಸವಕೃದ್ವ್ರಜೌಕಸಾಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಯಸ್ಯಾನನಾಬ್ಜಂ ವ್ರಜಸುಂದರೀಜನಾ
ದಿನಕ್ಷಯೇ ಲೋಚನಷಟ್ಪದೈರ್ಮುದಾ |
ಪಿಬಂತ್ಯಧೀರಾ ವಿರಹಾತುರಾ ಭೃಶಂ
ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಬೃಂದಾವನೇ ನಿರ್ಜರಬೃಂದವಂದಿತೇ
ಗಾಶ್ಚಾರಯನ್ಯಃ ಕಲವೇಣುನಿಸ್ಸ್ವನಃ |
ಗೋಪಾಂಗನಾಚಿತ್ತವಿಮೋಹಮನ್ಮಥ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮಲೀಲಾರಸದಿತ್ಸಯಾ ಸತಾ-
ಮಾವಿಶ್ಯಕಾರಾಽಗ್ನಿಕುಮಾರವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಧ್ವಾನುಸೃತೈಕಪಾಲಕ-
ಸ್ತಂ ಗೋಪಬಾಲಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಗೋಪೇಂದ್ರಸೂನೋರ್ಗಿರಿಧಾರಿಣೋಽಷ್ಟಕಂ
ಪಠೇದಿದಂ ಯಸ್ತದನನ್ಯಮಾನಸಃ |
ಸಮುಚ್ಯತೇ ದುಃಖಮಹಾರ್ಣವಾದ್ಭೃಶಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದಾಸ್ಯಂ ಗಿರಿಧಾರಿಣೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೮ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ತವಾಗ್ರತ-
ಸ್ತ್ವದಂಘ್ರಿರೇಣುಂ ರಘುನಾಥನಾಮಕಃ |
ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಾನುಗ್ರಹಲಬ್ಧಸನ್ಮತಿ-
ಸ್ತತ್ಪೂರಯೈತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾರ್ಣವಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಪ್ರಭುಕೃತ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed