Simhachala Varaha Narasimha Mangalam – ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಾಚಲ ವರಾಹನೃಸಿಂಹ ಮಂಗಳಂ


ಸಿಂಹಶೈಲನಿವಾಸಾಯ ಸಿಂಹಸೂಕರರೂಪಿಣೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ||

ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ಅಕ್ಷಯಾಯಾಽಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಿಧಯೇ ಅಕ್ಷರಾಯ ಚ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಚಂದನಾಂಕಿತಗಾತ್ರಾಯ ಪೋತ್ರಿಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಅಕ್ಷಯತೃತೀಯಾಯಾಂ ನಿಜರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೫ ||

ಯತೀಶ್ವರೇಣಾರ್ಚಿತಾಯ ಗತಯೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಸಪ್ತೋತ್ತರಶತೇಯಜ್ಞೇ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೭ ||

ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಾಖಾಯ ಸಾಗರಾಯಾಚಲಾಯ ಚ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀಭೂನೀಳಾಸಮೇತಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೯ ||

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ಯಜ್ಞಿನೇ ಯಜ್ಞಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೦ ||

ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ದೇವಾಯ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಪದ್ಮಿನೇ |
ಶ್ರೀವರಾಹನೃಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧೧ ||

ಮುಕ್ಕೂರ್ ನೃಸಿಂಹದಾಸೇನ ಸಿಂಹಾದ್ರೀಶಸ್ಯ ಮಂಗಳಮ್ |
ಶ್ರೀರಂಗಯೋಗಿಕೃಪಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುಕ್ಕೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿನಾ ಅನುಗೃಹೀತಂ ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಾಚಲ ವರಾಹನೃಸಿಂಹ ಮಂಗಳಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed