Anna Suktam (Yajur veda) – ಅನ್ನ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)


(ತೈ।ಬ್ರಾ।2।8।8।1)

ಅ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ಪ್ರಥ॒ಮಜಾ ಋ॒ತಸ್ಯ॑ ।
ಪೂರ್ವಂ॑ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ॒ ನಾಭಿ॑: ।
ಯೋ ಮಾ॒ ದದಾ॑ತಿ॒ ಸ ಇದೇ॒ವ ಮಾಽಽವಾ᳚: ।
ಅ॒ಹಮನ್ನ॒ಮನ್ನ॑ಮ॒ದನ್ತ॑ಮದ್ಮಿ ।
ಪೂರ್ವ॑ಮ॒ಗ್ನೇರಪಿ॑ ದಹ॒ತ್ಯನ್ನ᳚ಮ್ ।
ಯ॒ತ್ತೌ ಹಾ॑ಽಽಸಾತೇ ಅಹಮುತ್ತ॒ರೇಷು॑ ।
ವ್ಯಾತ್ತ॑ಮಸ್ಯ ಪ॒ಶವ॑: ಸು॒ಜಮ್ಭ᳚ಮ್ ।
ಪಶ್ಯ॑ನ್ತಿ॒ ಧೀರಾ॒: ಪ್ರಚ॑ರನ್ತಿ॒ ಪಾಕಾ᳚: ।
ಜಹಾ᳚ಮ್ಯ॒ನ್ಯಂ ನ ಜ॑ಹಾಮ್ಯ॒ನ್ಯಮ್ ।
ಅ॒ಹಮನ್ನಂ॒ ವಶ॒ಮಿಚ್ಚ॑ರಾಮಿ ॥ 1

ಸ॒ಮಾ॒ನಮರ್ಥಂ॒ ಪರ್ಯೇ॑ಮಿ ಭು॒ಞ್ಜತ್ ।
ಕೋ ಮಾಮನ್ನಂ॑ ಮನು॒ಷ್ಯೋ॑ ದಯೇತ ।
ಪರಾ॑ಕೇ॒ ಅನ್ನಂ॒ ನಿಹಿ॑ತಂ ಲೋ॒ಕ ಏ॒ತತ್ ।
ವಿಶ್ವೈ᳚ರ್ದೇ॒ವೈಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ರ್ಗು॒ಪ್ತಮನ್ನ᳚ಮ್ ।
ಯದ॒ದ್ಯತೇ॑ ಲು॒ಪ್ಯತೇ॒ ಯತ್ಪ॑ರೋ॒ಪ್ಯತೇ᳚ ।
ಶ॒ತ॒ತ॒ಮೀ ಸಾ ತ॒ನೂರ್ಮೇ॑ ಬಭೂವ ।
ಮ॒ಹಾನ್ತೌ॑ ಚ॒ರೂ ಸ॑ಕೃದ್ದು॒ಗ್ಧೇನ॑ ಪಪ್ರೌ ।
ದಿವಂ॑ ಚ॒ ಪೃಶ್ನಿ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಚ॑ ಸಾ॒ಕಮ್ ।
ತತ್ಸಂ॒ಪಿಬ॑ನ್ತೋ॒ ನ ಮಿ॑ನನ್ತಿ ವೇ॒ಧಸ॑: ।
ನೈತದ್ಭೂಯೋ॒ ಭವ॑ತಿ॒ ನೋ ಕನೀ॑ಯಃ ॥ 2

ಅನ್ನಂ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಮನ್ನ॑ಮಪಾ॒ನಮಾ॑ಹುಃ ।
ಅನ್ನಂ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತಮು॑ ಜೀ॒ವಾತು॑ಮಾಹುಃ ।
ಅನ್ನಂ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾಣೋ॑ ಜ॒ರಸಂ॑ ವದನ್ತಿ ।
ಅನ್ನ॑ಮಾಹುಃ ಪ್ರ॒ಜನ॑ನಂ ಪ್ರ॒ಜಾನಾ᳚ಮ್ ।
ಮೋಘ॒ಮನ್ನಂ॑ ವಿನ್ದತೇ॒ ಅಪ್ರ॑ಚೇತಾಃ ।
ಸ॒ತ್ಯಂ ಬ್ರ॑ವೀಮಿ ವ॒ಧ ಇತ್ಸ ತಸ್ಯ॑ ।
ನಾರ್ಯ॒ಮಣಂ॒ ಪುಷ್ಯ॑ತಿ॒ ನೋ ಸಖಾ॑ಯಮ್ ।
ಕೇವ॑ಲಾಘೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾ॒ದೀ ।
ಅ॒ಹಂ ಮೇ॒ಘಃ ಸ್ತ॒ನಯ॒ನ್ವರ್ಷ॑ನ್ನಸ್ಮಿ ।
ಮಾಮ॑ದನ್ತ್ಯ॒ಹಮ॑ದ್ಮ್ಯ॒ನ್ಯಾನ್ ॥ 3

[**
ಅಹ॒ಗ್ಂ ಸದ॒ಮೃತೋ॑ ಭವಾಮಿ ।
ಮದಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಾ ಅಧಿ॒ ಸರ್ವೇ॑ ತಪನ್ತಿ ।
**]


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Anna Suktam (Yajur veda) – ಅನ್ನ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: