Ayushya Suktam – ಆಯುಷ್ಯ ಸೂಕ್ತಮ್


ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉ॑ಜ್ಜಹಾ॒ರ ಪ್ರಾ॒ಣೈಃ ಶಿ॒ರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ᳚: ಪಿನಾ॒ಕೀ ।
ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯು॑ರ್ದಧಾ॒ತು॒ ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 1 ॥

ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರ॑ಸ್ಯ ಮ॒ಧ್ಯಾ॒-ದ್ರೋ॒ಚ॒ಮಾ॒ನೋ ಘರ್ಮರುಚಿ॑ರ್ಯ ಆ॒ಗಾತ್ ।
ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನು॑ದ್ಯ ಘೋ॒ರಾ॒ನಿ॒ಹಾ॒ಯು॒ಷೇ॒ಣೋ ಘೃತಮ॑ತ್ತು ದೇ॒ವಃ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ-ರ್ಬ್ರಹ್ಮ-ಪತ್ನೀ॑ಷು ಗ॒ರ್ಭಂ॒ ಯ॒ಮಾ॒ದ॒ಧಾತ್ ಪುರುರೂಪಂ॑ ಜಯ॒ನ್ತಮ್ ।
ಸುವರ್ಣರಮ್ಭಗ್ರಹ-ಮ॑ರ್ಕಮ॒ರ್ಚ್ಯಂ॒ ತ॒ಮಾ॒ಯು॒ಷೇ ವರ್ಧಯಾಮೋ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 3 ॥

ಶ್ರಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮೌಬಲಾ-ಮಮ್ಬಿಕಾಂ॒ ಗಾಂ॒ ಷ॒ಷ್ಠೀಂ ಚ ಯಾ॒ಮಿನ್ದ್ರಸೇನೇ᳚ತ್ಯುದಾ॒ಹುಃ ।
ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಗ್ಂ॑ ಸರೂ॒ಪಾ॒ಮಿ॒ಹಾ॒ಯು॒ಷೇ ತರ್ಪಯಾಮೋ॑ ಘೃತೇ॒ನ ॥ 4 ॥

ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಃ ಸರ್ವಯೋನ್ಯ॑: ಸ ಯೋ॒ನ್ಯ॒: ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ॑ ವಿರೂ॒ಪಾಃ ।
ಸಸೂನವಃ ಸಪತಯ॑: ಸಯೂ॒ಥ್ಯಾ॒ ಆ॒ಯು॒ಷೇ॒ಣೋ ಘೃತಮಿದಂ॑ ಜುಷ॒ನ್ತಾಮ್ ॥ 5 ॥

ದಿವ್ಯಾ ಗಣಾ ಬಹುರೂಪಾ᳚: ಪುರಾ॒ಣಾ॒ ಆಯುಶ್ಛಿದೋ ನಃ ಪ್ರಮಥ್ನ॑ನ್ತು ವೀ॒ರಾನ್ ।
ತೇಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಬಹುಧಾ॑ ಘೃತೇ॒ನ॒ ಮಾ॒ ನ॒: ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋ॑ತ ವೀ॒ರಾನ್ ॥ 6 ॥

ಏ॒ಕ॒: ಪು॒ರ॒ಸ್ತಾತ್ ಯ ಇದಂ॑ ಬಭೂ॒ವ॒ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ।
ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಭುವನಗ್ಂ ಸಾ᳚ಮ್ಪರಾ॒ಯೇ॒ ಸ ನೋ ಹವಿರ್ಘೃತ-ಮಿಹಾಯುಷೇ᳚ತ್ತು ದೇ॒ವಃ ॥ 7 ॥

ವ॒ಸೂ॒ನ್ ರುದ್ರಾ॑-ನಾದಿ॒ತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋ॑ಽಥ ಸಾ॒ಧ್ಯಾ॒ನ್ ಋ॑ಭೂನ್ ಯ॒ಕ್ಷಾ॒ನ್ ಗನ್ಧರ್ವಾಗ್ಶ್ಚ ಪಿತೄಗ್ಶ್ಚ ವಿ॒ಶ್ವಾನ್ ।
ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಗ್ಶ್ಚಾಙ್ಗಿರಸೋ॑ಽಥ ಸ॒ರ್ವಾ॒ನ್ ಘೃ॒ತ॒ಗ್ಂ ಹು॒ತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾ ಮಹಯಾ॑ಮ ಶ॒ಶ್ವತ್ ॥ 8 ॥

ವಿಷ್ಣೋ॒ ತ್ವಂ ನೋ॒ ಅನ್ತ॑ಮ॒ಶ್ಶರ್ಮ॑ಯಚ್ಛ ಸಹನ್ತ್ಯ ।
ಪ್ರತೇ॒ಧಾರಾ॑ ಮಧು॒ಶ್ಚುತ॒ ಉಥ್ಸಂ॑ ದುಹ್ರತೇ॒ ಅಕ್ಷಿ॑ತಮ್ ॥

॥ ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed