Varuna Krita Shiva Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರುಣ ಕೃತಂ)


ಕಳ್ಯಾಣಶೈಲಪರಿಕಲ್ಪಿತಕಾರ್ಮುಕಾಯ
ಮೌರ್ವೀಕೃತಾಖಿಲಮಹೋರಗನಾಯಕಾಯ |
ಪೃಥ್ವೀರಧಾಯ ಕಮಲಾಪತಿಸಾಯಕಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೧ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನ ಪರಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ
ಕಾಲಾಭ್ರಕಾಂತಿ ಗರಳಾಂಕಿತಕಂಧರಾಯ |
ಭೂತೇಶ್ವರಾಯ ಭುವನತ್ರಯಕಾರಣಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೨ ||

ಭೂದಾರಮೂರ್ತಿ ಪರಿಮೃಗ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಾಯ
ಹಂಸಾಬ್ಜಸಂಭವಸುದೂರ ಸುಮಸ್ತಕಾಯ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಸ್ಫುರಿತದಿವ್ಯವಪುರ್ಧರಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೩ ||

ಕಾದಂಬಕಾನನನಿವಾಸ ಕುತೂಹಲಾಯ
ಕಾಂತಾರ್ಧಭಾಗ ಕಮನೀಯಕಳೇಬರಾಯ |
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೪ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟವಿದಿತಾತ್ಮ ಸುವೈಭವಾಯ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ವಿಮಲೇಂದ್ರವಿಮಾನಗಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೫ ||

ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಾಗಮ ಮಸ್ತಕೇಷು
ಸಂಘೋಷಿತಾತ್ಮ ವಿಭವಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ |
ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸಕಲದುಃಖಸಮೂಲಹಂತ್ರೇ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೬ ||

ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಾಯ
ಗಂಡಸ್ಫುರದ್ಭುಜಗಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ |
ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಸುಗೀತಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೭ ||

ಸಾಣಿಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಮಲಯಧ್ವಜಭೂಪಪುತ್ರ್ಯಾಃ
ಪಾಂಡ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಸ್ವಯಮಭೂತ್ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಯಃ |
ತಸ್ಮೈ ಜಗತ್ಪ್ರಥಿತಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನಾಮ್ನೇ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ೮ ||

ಗೀರ್ವಾಣದೇಶಿಕಗಿರಾಮಪಿ ದೂರಗಂ ಯ-
ದ್ವಕ್ತುಂ ಮಹತ್ತ್ವಮಿಹ ಕೋ ಭವತಃ ಪ್ರವೀಣಃ |
ಶಂಭೋ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ-
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಾಂ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಮಮ ಸುಂದರೇಶ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ವರುಣಕೃತ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed