Rati Devi Krita Shiva Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರತಿದೇವಿ ಕೃತಂ)


ನಮಶ್ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ನಿರಾಮಯಾಯ
ನಮಶ್ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ಮನೋಮಯಾಯ |
ನಮಶ್ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ತುಭ್ಯಂ ಸದಾ ಭಕ್ತಕೃಪಾವರಾಯ || ೧ ||

ನಮೋ ಭವಾಯಾಸ್ತು ಭವೋದ್ಭವಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಧ್ವಸ್ತಮನೋಭವಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಗೂಢಮಹಾವ್ರತಾಯ
ನಮಸ್ಸ್ವಮಾಯಾಗಹನಾಶ್ರಯಾಯ || ೨ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಶರ್ವಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಯ ಪುರಾಂತಕಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಕಲಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜ್ಞಾನವರಪ್ರದಾಯ || ೩ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕಾಲಕಲಾತಿಗಾಯ
ನಮೋ ನಿಸರ್ಗಾಮಲಭೂಷಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತ್ವಮೇಯಾಂಧಕಮರ್ದನಾಯ
ನಮಶ್ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋಽಗುಣಾಯ || ೪ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭೀಮಗುಣಾನುಗಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾನಾಭುವನಾದಿಕರ್ತ್ರೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾನಾಜಗತಾಂ ವಿಧಾತ್ರೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಚಿತ್ರಫಲಪ್ರಯೋಕ್ತ್ರೇ || ೫ ||

ಸರ್ವಾವಸಾನೇ ಹ್ಯವಿನಾಶನೇತ್ರೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ಚಿತ್ರಾಧ್ವರಭಾಗಭೋಕ್ತ್ರೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಕರ್ಮಪ್ರಭವಸ್ಯ ಧಾತ್ರೇ
ನಮಸ್ಸ ಧಾತ್ರೇ ಭವಸಂಗಹರ್ತ್ರೇ || ೬ ||

ಅನಂತರೂಪಾಯ ಸದೈವ ತುಭ್ಯ-
ಮಸಹ್ಯಕೋಪಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಮ್ |
ಶಶಾಂಕಚಿಹ್ನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯ-
ಮಮೇಯಮಾನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಮ್ || ೭ ||

ವೃಷೇಂದ್ರಯಾನಾಯ ಪುರಾಂತಕಾಯ
ನಮಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ಮಹೌಷಧಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಭಕ್ತಾಭಿಮತಪ್ರದಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ಸರ್ವಾರ್ತಿಹರಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೮ ||

ಚರಾಚರಾಚಾರವಿಚಾರವರ್ಯ-
ಮಾಚಾರ್ಯಮುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಭೂತಸರ್ಗಮ್ |
ತ್ವಾಮಿಂದುಮೌಳಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ
ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಮೇಯಂ ಮಹತಾಂ ಮಹೇಶಮ್ || ೯ ||

ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ಕಾಮಯಶಸ್ಸಮೃದ್ಧಿಂ
ಪುನಃ ಪ್ರಭೋ ಜೀವತು ಕಾಮದೇವಃ ||
ವೈಧವ್ಯಹರ್ತ್ರೇ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೇ
ಪ್ರಿಯಂ ವಿನಾ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಿಯಜೀವಿತೇಷು || ೧೦ ||

ತ್ವತ್ತೋ ಪರಃ ಕೋ ಭುವನೇಷ್ವಿಹಾಸ್ತಿ
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಿಯಾಣಾಮ್ |
ತ್ವಮೇವ ಚೈಕೋ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಥೋ
ದಯಾಳುರುನ್ಮೀಲಿತಭಕ್ತಭೀತಿಃ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣೇ ರತಿದೇವೀಕೃತ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed