Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವರದಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಗಣೇಶೋ ವಿಘ್ನರಾಜಶ್ಚ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಲಂಬೋದರೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ವಿಕಟೋ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧ ||

ಗಜಾಸ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಖರ್ವೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ |
ಮೂಷಕೋ ಗಣರಾಜಶ್ಚ ಶೈಲಜಾನಂದದಾಯಕಃ || ೨ ||

ಗುಹಾಗ್ರಜೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕುಬ್ಜೋ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಸಿಂದೂರಾಭೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಧನದಾಯಕಃ || ೩ ||

ವಾಮನಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಶ್ಚ ಧೂಮ್ರಃ ಶಂಕರನಂದನಃ |
ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಕೋ ವಿಜ್ಞಃ ಕಪಿಲೋ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಃ || ೪ ||

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನೋ ದೇವಃ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಉಮಾಸುತಃ ಕೃಪಾಲುಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ || ೫ ||

ಹೇರಂಬೋ ರಕ್ತನೇತ್ರಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಸುಖದಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಚ ಬುದ್ಧಿದೋ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಕಃ || ೬ ||

ಇಕ್ಷುದಂಡಪ್ರಿಯಃ ಶೂರಃ ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತೋಽಘನಾಶಕಃ |
ಏಕದಂತೋ ಮಹೋದಾರಃ ಸರ್ವದಾ ಗಜಕರ್ಷಕಃ || ೭ ||

ವಿನಾಯಕೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಫಲದೋ ದೀನವತ್ಸಲಃ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ದುಃಖದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶಕಃ || ೮ ||

ಮಿಷ್ಟಪ್ರಿಯೋ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ನಿತ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ |
ದಾನಪೂರಾರ್ದ್ರಗಂಡಶ್ಚ ಅಂಶಕೋ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಃ || ೯ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಧರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಭಗೋ ನಾಗಭೂಷಣಃ |
ಶತ್ರುಧ್ವಂಸೀ ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಸೌಮ್ಯೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕಃ || ೧೦ ||

ಆದಿಪೂಜ್ಯೋ ದಯಾಶೀಲೋ ರಕ್ತಮುಂಡೋ ಮಹೋದಯಃ |
ಸರ್ವಗಃ ಸೌಖ್ಯಕೃಚ್ಛುದ್ಧಃ ಕೃತ್ಯಪೂಜ್ಯೋ ಬುಧಪ್ರಿಯಃ || ೧೧ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಶಾಂತೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ವಿದ್ಯಾವಾನ್ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ವೇದವಿನ್ಮಂತ್ರವಿತ್ಸುಧೀಃ || ೧೨ ||

ಅವಿಜ್ಞಾತಗತಿರ್ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಿಗಮ್ಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತಃ |
ಯೋಗಜ್ಞೋ ಯೋಗಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಫಾಲನೇತ್ರಃ ಶಿವಾತ್ಮಜಃ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅವಶೋ ವಶಕಾರಕಃ |
ವಿಘ್ನಧ್ವಂಸೀ ಸದಾ ಹೃಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಫಲದಾಯಕಃ || ೧೪ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪಠೇಚ್ಚ ಸಾದರಂ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ವಾಂಛಿತಕಾಮಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವರದಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed