Sri Sudarshana Kavacham – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನೋ ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯತೀತಿ ಕೀಲಕಮ್, ಹನ ಹನ ದ್ವಿಷಯ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾರ್ಥೇ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ೧ ||

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯ ದಾರಯೇತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹುಂ ಹುಂ ದ್ವಿಷ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಗುಹ್ಯೇ ಶಿಖಾಯೈ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಸಂಕಾಶೇತಿ ಕೀಲಕಾಯ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿ: ಪಶ್ಚಾನ್ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣ ನ್ಯಾಸಧ್ಯಾನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ || ೨ ||

ಅಥ ಮೂಲಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಭೋ ಭೋ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರಂ ದುಷ್ಟಂ ದಾರಯ ದಾರಯ ದುರಿತಂ ಹನ ಹನ ಪಾಪಂ ಮಥ ಮಥ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಹುಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |

ಅನೇನ ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣ ಪುರಶ್ಚರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ತದಾ ಆಯುಧಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ || ೩ ||

ಅಥ ಶತ್ರುನಾಶನ ಪ್ರಯೋಗಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರರಾಜನ್ ದುಷ್ಟಾನ್ ದಹ ದಹ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನ್ ಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ವಿದಾರಯ ವಿದಾರಯ ಪರಮಂತ್ರಾನ್ ಗ್ರಾಸಯ ಗ್ರಾಸಯ ಭಕ್ಷಯ ಭಕ್ಷಯ ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ ಹುಂ ಹುಂ ಫಟ್ || ೪ ||

ಅಥ ಮೋಹನಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಹುಂ ಹನ ಹನ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹನ ಹನ ಓಂಕಾರ ಹನ ಹನ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರ ಸರ್ವಜನವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಠಃ ಹ್ರೀಂ ಠಃ ಠಃ ಸ್ವಾಹಾ || ೫ ||

ಅಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರ ಮಮ ಗೃಹೇ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಕುರು ಕುರು ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ವಾಹಾ || ೬ ||

ಅಥ ಆಕರ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಂಭಯ ಜಂಭಯ ಅಮುಕಂ ಆಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ ಮಮ ವಶ್ಯಂ ಜ್ರೀಂ ಜ್ರೀಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ || ೭ ||

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಷೋಡಶವಾರಂ ಪೂರಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿವಾರಂ ಕುಂಭಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಂ ರೇಚಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ || ೮ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: