Sri Shiva Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨


ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ
ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ |
ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ
ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ ||

ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ-
-ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ |
ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ
ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨ ||

ಸಂಸಾರಮಾಯಾಜಲಧಿಪ್ರವಾಹ-
-ಸಂಮಗ್ನಮುದ್ಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಚಿತ್ತಮ್ |
ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾವಿಮುಖಂ ಸಕಾಮಂ
ಸುದುರ್ಜನಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೩ ||

ಇಷ್ಟಾನೃತಂ ಭ್ರಷ್ಟಮನಿಷ್ಟಧರ್ಮಂ
ನಷ್ಟಾತ್ಮಬೋಧಂ ನಯಲೇಶಹೀನಮ್ |
ಕಷ್ಟಾರಿಷಡ್ವರ್ಗನಿಪೀಡಿತಾಂಗಂ
ದುಷ್ಟೋತ್ತಮಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೪ ||

ವೇದಾಗಮಾಭ್ಯಾಸರಸಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಪಾದಾರವಿಂದಂ ತವ ನಾರ್ಚಯಂತಮ್ |
ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಲೋಪಯಂತಂ
ವೇದಾಕೃತೇ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೫ ||

ಅನ್ಯಾಯವಿತ್ತಾರ್ಜನಸಕ್ತಚಿತ್ತಂ
ಅನ್ಯಾಸು ನಾರೀಷ್ವನುರಾಗವಂತಮ್ |
ಅನ್ಯಾನ್ನಭೋಕ್ತಾರಮಶುದ್ಧದೇಹಂ
ಆಚಾರಹೀನಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೬ ||

ಪುರಾತ್ತತಾಪತ್ರಯತಪ್ತದೇಹಂ
ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಗಂತುಮುಪಾಯವರ್ಜ್ಯಮ್ |
ಪರಾವಮಾನೈಕಪರಾತ್ಮಭಾವಂ
ನರಾಧಮಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೭ ||

ಪಿತಾ ಯಥಾ ರಕ್ಷತಿ ಪುತ್ರಮೀಶ
ಜಗತ್ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಜಗತಃ ಸಹಾಯಃ |
ಕೃತಾಪರಾಧಂ ತವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ
ಕೃಪಾನಿಧೇ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೃದ್ಧನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed