Sri Radha Krishna Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ


ಯಃ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಂ ಸಕಲಸುರಪತೀಂಸ್ತತ್ರಗೋಗೋಪಬೃಂದಂ
ಸ್ವೀಯಂ ಸಂರಕ್ಷಿತುಂ ಚೇತ್ಯಮರಸುಖಕರಂ ಮೋಹಯನ್ ಸಂದಧಾರ |
ತನ್ಮಾನಂ ಖಂಡಯಿತ್ವಾ ವಿಜಿತರಿಪುಕುಲೋ ನೀಲಧಾರಾಧರಾಭಃ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೧ ||

ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಂಸಭೂಪಃ ಸ್ವಕೃತಕೃತಿಮಹೋ ಸಂಸ್ಮರನ್ಮಂತ್ರಿವರ್ಯಾನ್
ಕಿಂ ವಾ ಪೂರ್ವಂ ಮಯೇದಂ ಕೃತಮಿತಿ ವಚನಂ ದುಃಖಿತಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ |
ಆಜ್ಞಪ್ತೋ ನಾರದೇನ ಸ್ಮಿತಯುತವದನಃ ಪೂರಯನ್ಸರ್ವಕಾಮಾನ್
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೨ ||

ಯೇನ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪ್ರತಾಪಾ ನೃಪತಿಕುಲಭವಾಃ ಪಾಂಡವಾಃ ಕೌರವಾಬ್ಧಿಂ
ತೀರ್ತ್ವಾ ಪಾರಂ ತದೀಯಂ ಜಗದಖಿಲನೃಣಾಂ ದುಸ್ತರಂಚೇತಿ ಜಗ್ಮುಃ |
ತತ್ಪತ್ನೀಚೀರವೃದ್ಧಿಪ್ರವಿದಿತಮಹಿಮಾ ಭೂತಲೇ ಭೂಪತೀಶಃ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೩ ||

ಯಸ್ಮೈ ಚೋದ್ಧೃತ್ಯ ಪಾತ್ರಾದ್ದಧಿಯುತನವನೀತಂ ಕರೈರ್ಗೋಪಿಕಾಭಿ-
ರ್ದತ್ತಂ ತದ್ಭಾವಪೂರ್ತೌ ವಿನಿಹಿತಹೃದಯಸ್ಸತ್ಯಮೇವಂ ತಿರೋಧಾತ್ |
ಮುಕ್ತಾಗುಂಜಾವಳೀಭಿಃ ಪ್ರಚುರತಮರುಚಿಃ ಕುಂಡಲಾಕ್ರಾಂತಗಂಡಃ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೪ ||

ಯಸ್ಮಾದ್ವಿಶ್ವಾಭಿರಾಮಾದಿಹ ಜನನವಿಧೌ ಸರ್ವನಂದಾದಿಗೋಪಾಃ
ಸಂಸಾರಾರ್ತೇರ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ ಸಕಲಸುಖಕರಾಃ ಸಂಪದಃ ಪ್ರಾಪುರೇವ |
ಇತ್ಥಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುವಕ್ತ್ರಃ ಕಲಕಮಲದೃಶಃ ಸ್ವೀಯಜನ್ಮ ಸ್ತುವಂತಃ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೫ ||

ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀನಂದಸೂನೋಃ ವ್ರಜಯುವತಿಜನಾಶ್ಚಾಗತಾ ಭರ್ತೃಪುತ್ರಾಂ-
ಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಮೀಪೇ ವಿಚಕಿತನಯನಾಃ ಸಪ್ರಮೋದಾಃ ಸ್ವಗೇಹೇ |
ರಂತುಂ ರಾಸಾದಿಲೀಲಾ ಮನಸಿಜದಲಿತಾ ವೇಣುನಾದಂ ಚ ರಮ್ಯಂ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೬ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ತೇ ಜಗತಿ ಯುವತಯಃ ಪ್ರಾಣನಾಥವ್ರತಾಯಾ-
ಸ್ತಾ ಅಪ್ಯೇವಂ ಹಿ ನೂನಂ ಕಿಮಪಿ ಚ ಹೃದಯೇ ಕಾಮಭಾವಂ ದಧತ್ಯಃ |
ತತ್ಸ್ನೇಹಾಬ್ಧಿಂ ವಪುಶ್ಚೇದವಿದಿತಧರಣೌ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಸ್ವರೂಪಾಃ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೭ ||

ಯಃ ಸ್ವೀಯೇ ಗೋಕುಲೇಽಸ್ಮಿನ್ವಿದಿತನಿಜಕುಲೋದ್ಭೂತಬಾಲೈಃ ಸಮೇತೋ
ಮಾತರ್ಯೇವಂ ಚಕಾರ ಪ್ರಸೃತತಮಗುಣಾನ್ಬಾಲಲೀಲಾವಿಲಾಸಾನ್ |
ಹತ್ವಾ ವತ್ಸಪ್ರಲಂಬದ್ವಿವಿದಬಕಖರಾನ್ಗೋಪಬೃಂದಂ ಜುಗೋಪ
ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಧಾಸಮೇತೋ ವಿಲಸತು ಹೃದಯೇ ಸೋಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸದೈವ || ೮ ||

ಕೃಷ್ಣಾರಾಧಾಷ್ಟಕಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪ್ರಪಠೇನ್ನರಃ |
ಯ ಏವಂ ಸರ್ವದಾ ನೂನಂ ಸ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed