Murari Pancharatnam – ಮುರಾರಿ ಪಂಚರತ್ನಂ


ಯತ್ಸೇವನೇನ ಪಿತೃಮಾತೃಸಹೋದರಾಣಾಂ
ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೋಹಮಹಿಮಾ ಮಲಿನಂ ಕರೋತಿ |
ಇತ್ಥಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತವ ಭಕ್ತಜನಾನ್ಮುರಾರೇ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ || ೧ ||

ಯೇ ಯೇ ವಿಲಗ್ನಮನಸಃ ಸುಖಮಾಪ್ತುಕಾಮಾಃ
ತೇ ತೇ ಭವಂತಿ ಜಗದುದ್ಭವಮೋಹಶೂನ್ಯಾಃ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿನಷ್ಟಧನಧಾನ್ಯಗೃಹಾನ್ಮುರಾರೇ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ || ೨ ||

ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ದಿಗ್ವಲಯಮಾವಸತಿಃ ಶ್ಮಶಾನೇ
ಪಾತ್ರಂ ಕಪಾಲಮಪಿ ಮುಂಡವಿಭೂಷಣಾನಿ |
ರುದ್ರೇ ಪ್ರಸಾದಮಚಲಂ ತವ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶೌರೇ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಯತ್ಕೀರ್ತಿಗಾಯನಪರಸ್ಯ ವಿಧಾತೃಸೂನೋಃ
ಕೌಪೀನಮೈಣಮಜಿನಂ ವಿಪುಲಾಂ ವಿಭೂತಿಮ್ |
ಸ್ವಸ್ಯಾರ್ಥ ದಿಗ್ಭ್ರಮಣಮೀಕ್ಷ್ಯ ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಂ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ || ೪ ||

ಯದ್ವೀಕ್ಷಣೇ ಧೃತಧಿಯಾಮಶನಂ ಫಲಾದಿ
ವಾಸೋಽಪಿ ನಿರ್ಜಿನವನೇ ಗಿರಿಕಂದರಾಸು |
ವಾಸಾಂಸಿ ವಲ್ಕಲಮಯಾನಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಚೈವಂ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ || ೫ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾದಾಂಬುಜಸ್ಯೈತಚ್ಛ್ರೀಶಸ್ಯ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಪಠಿತ್ವಾ ತತ್ಪದಂ ಯಾತಿ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಜ್ಞಸ್ತು ಯೋ ನರಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಮುರಾರಿ ಪಂಚರತ್ನಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed