Sri Matangi Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಶ್ಚರಣಾಂಬುಜೇ ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಿಸ್ತೃತಕೀರ್ತಿಮಾಪುಃ |
ಅನ್ಯೇ ಪರಂ ವಾ ವಿಭವಂ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿಭರೇಣ ಚಾನ್ಯೇ || ೧

ನಮಾಮಿ ದೇವೀಂ ನವಚಂದ್ರಮೌಳೇ-
-ರ್ಮಾತಂಗಿನೀಂ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಾಮ್ |
ಆಮ್ನಾಯಪ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಿತಾರ್ಥಂ
ಪ್ರಬೋಧಯಂತೀಂ ಪ್ರಿಯಮಾದರೇಣ || ೨ ||

ವಿನಮ್ರದೇವಾಸುರಮೌಳಿರತ್ನೈ-
-ರ್ನೀರಾಜಿತಂ ತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಮ್ |
ಭಜಂತಿ ಯೇ ದೇವಿ ಮಹೀಪತೀನಾಂ
ವ್ರಜಂತಿ ತೇ ಸಂಪದಮಾದರೇಣ || ೩ ||

ಕೃತಾರ್ಥಯಂತೀಂ ಪದವೀಂ ಪದಾಭ್ಯಾ-
-ಮಾಸ್ಫಾಲಯಂತೀಂ ಕೃತವಲ್ಲಕೀಂ ತಾಮ್ |
ಮಾತಂಗಿನೀಂ ಸದ್ಧೃದಯಾಂ ಧಿನೋಮಿ
ಲೀಲಾಂಶುಕಾಂ ಶುದ್ಧನಿತಂಬಬಿಂಬಾಮ್ || ೪ ||

ತಾಲೀದಳೇನಾರ್ಪಿತಕರ್ಣಭೂಷಾಂ
ಮಾಧ್ವೀಮದೋದ್ಘೂರ್ಣಿತನೇತ್ರಪದ್ಮಾಮ್ |
ಘನಸ್ತನೀಂ ಶಂಭುವಧೂಂ ನಮಾಮಿ
ತಟಿಲ್ಲತಾಕಾಂತಿಮನರ್ಘ್ಯಭೂಷಾಮ್ || ೫ ||

ಚಿರೇಣ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನವಲೋಮರಾಜ್ಯಾ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಗತಾಮಧೀಶೇ |
ವಲಿತ್ರಯಾಢ್ಯಂ ತಮ ಮಧ್ಯಮಂಬ
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಶುಶ್ರಿಯಮಾವಹಂತ್ಯಾಃ || ೬ ||

ಕಾಂತ್ಯಾ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕಮಲಾಕರಾಣಾಂ
ಕದಂಬಮಾಲಾಂಚಿತಕೇಶಪಾಶಮ್ |
ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ
ಧ್ಯಾಯೇಯಮಾರಕ್ತಕಪೋಲಬಿಂಬಮ್ || ೭ ||

ಬಿಂಬಾಧರನ್ಯಸ್ತಲಲಾಮವಶ್ಯ-
-ಮಾಲೀಲಲೀಲಾಲಕಮಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತೇ ವದನಂ ಮಹೇಶಿ
ಸ್ತುತ್ಯಾನಯಾ ಶಂಕರಧರ್ಮಪತ್ನೀಮ್ || ೮ ||

ಮಾತಂಗಿನೀಂ ವಾಗಧಿದೇವತಾಂ ತಾಂ
ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ |
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಮುಪಾಶ್ರಯಂತಿ
ಪರತ್ರ ಕೈಲಾಸತಲೇ ವಸಂತಿ || ೯ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಮರೀಚಿವೀಚಿವಿಲಸದ್ವಾಸೋ ವಸಾನಾಂ ಪರಾಂ
ಗೌರೀಂ ಸಂಗತಿಪಾನಕರ್ಪರಕರಾಮಾನಂದಕಂದೋದ್ಭವಾಮ್ |
ಗುಂಜಾಹಾರಚಲದ್ವಿಹಾರಹೃದಯಾಮಾಪೀನತುಂಗಸ್ತನೀಂ
ಮತ್ತಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ನಮಾಮಿ ಸುಮುಖೀಂ ಶಾವಾಸನಾಸೇದುಷೀಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed