Sri Margabandhu Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಫಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ
ಫಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾ ದಗ್ಧಪಂಚೇಷುಕೀಟಮ್ |
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ
ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇಂದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ || ೧ ||

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಂಗೇ ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ
ಅಭ್ರಗಂಗಾತರಂಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಂಗಮ್ |
ಓಂಕಾರವಾಟೀಕುರಂಗಂ
ಸಿದ್ಧಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ || ೨ ||

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ನಿತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಮ್ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಗೇಂದ್ರಚಾಪಂ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ || ೩ ||

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ
ಕಾಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಮ್ |
ಕುಂದಾಭದಂತಂ ಸುರೇಶಂ
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ || ೪ ||

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಮಂದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ
ಮಂದರಾಗೇಂದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಮ್ |
ಸಿಂದೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ
ಸಿಂಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಮ್ || ೫ ||

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಅಪ್ಪಯ್ಯಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಗೀತಂ
ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೇ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೇ
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಽಭಯಂ ಚಾಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ || ೬ ||

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ
ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed