Sri Krishna Ashraya Stotram – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸರ್ವಮಾರ್ಗೇಷು ನಷ್ಟೇಷು ಕಾಲೇ ಚ ಕಲಿಧರ್ಮಿಣಿ |
ಪಾಷಂಡಪ್ರಚುರೇ ಲೋಕೇ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ ||

ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಕ್ರಾನ್ತೇಷು ದೇಶೇಷು ಪಾಪೈಕನಿಲಯೇಷು ಚ |
ಸತ್ಪೀಡಾವ್ಯಗ್ರಲೋಕೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ ||

ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥವರ್ಯೇಷು ದುಷ್ಟೈರೇವಾವೃತೇಷ್ವಿಹ |
ತಿರೋಹಿತಾಧಿದೈವೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩ ||

ಅಹಂಕಾರವಿಮೂಢೇಷು ಸತ್ಸು ಪಾಪಾನುವರ್ತಿಷು |
ಲಾಭಪೂಜಾರ್ಥಯತ್ನೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪ ||

ಅಪರಿಜ್ಞಾನನಷ್ಟೇಷು ಮಂತ್ರೇಷು ವ್ರತಯೋಗಿಷು |
ತಿರೋಹಿತಾರ್ಥದೈವೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೫ ||

ನಾನಾವಾದವಿನಷ್ಟೇಷು ಸರ್ವಕರ್ಮವ್ರತಾದಿಷು |
ಪಾಷಂಡೈಕಪ್ರಯತ್ನೇಷು ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೬ ||

ಅಜಾಮಿಲಾದಿದೋಷಾಣಾಂ ನಾಶಕೋಽನುಭವೇ ಸ್ಥಿತಃ |
ಜ್ಞಾಪಿತಾಖಿಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೭ ||

ಪ್ರಾಕೃತಾಸ್ಸಕಲಾ ದೇವಾ ಗಣಿತಾನಂದಕಂ ಬೃಹತ್ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹರಿಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೮ ||

ವಿವೇಕಧೈರ್ಯಭಕ್ತ್ಯಾದಿರಹಿತಸ್ಯ ವಿಶೇಷತಃ |
ಪಾಪಾಸಕ್ತಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗತಿರ್ಮಮ || ೯ ||

ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಹಿತಃ ಸರ್ವತ್ರೈವಾಖಿಲಾರ್ಥಕೃತ್ |
ಶರಣಸ್ಥಸಮುದ್ಧಾರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕೃಷ್ಣಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಭವೇತ್ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಬ್ರವೀತ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed