Sri Karthikeya Ashtakam – ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಂ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಬೃಂದಾರಕಬೃಂದವಂದ್ಯ-
-ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ |
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ || ೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ
ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ |
ದಾತ್ರೇ ರಥಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ
ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ || ೨ ||

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಗುಣಾಯ ಗಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾಪರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ || ೩ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯಾಂಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ || ೪ ||

ತಪಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ
ತಪಃ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ |
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿಮಾರಮಾರಿಣೇ
ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯ ವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ
ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣದಂತಪಂಕ್ತಯೇ |
ಬಾಲಾಯ ಚಾಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಷಾ-
-ಣ್ಮಾತುರಾಯಾಲಮನಾತುರಾಯ || ೬ ||

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ
ನಮೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ಗಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾತಿಗಾಯ
ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ || ೭ ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಕುಮಾರಕಾಯ
ಕ್ರೌಂಚಾರಯೇ ತಾರಕಮಾರಕಾಯ |
ಸ್ವಾಹೇಯ ಗಾಂಗೇಯ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ
ಶೈವೇಯ ತುಭ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಂಡೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed