Sri Kamakshi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2


ಕಾಂಚೀನೂಪುರರತ್ನಕಂಕಣ ಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಕಾಶ್ಮೀರಾರುಣಕಂಚುಕಾಂಚಿತಕುಚಾಂ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಚರ್ಚಿತಾಮ್ |
ಕಲ್ಹಾರಾಂಚಿತಕಲ್ಪಕೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೀಂ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೧ ||

ಕಾಮಾರಾತಿಮನಃಪ್ರಿಯಾಂ ಕಮಲಭೂಸೇವ್ಯಾಂ ರಮಾರಾಧಿತಾಂ
ಕಂದರ್ಪಾಧಿಕದರ್ಪದಾನವಿಲಸತ್ಸೌಂದರ್ಯದೀಪಾಂಕುರಾಮ್ |
ಕೀರಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾನವ್ರತಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೨ ||

ಗಂಧರ್ವಾಮರಸಿದ್ಧಚಾರಣವಧೂದ್ಗೇಯಾಪದಾನಾಂಚಿತಾಂ
ಗೌರೀಂ ಕುಂಕುಮಪಂಕಪಂಕಿತ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಾಭಿರಾಮಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಗಂಭೀರಸ್ಮಿತವಿಭ್ರಮಾಂಕಿತಮುಖೀಂ ಗಂಗಾಧರಾಲಿಂಗಿತಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೩ ||

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಮರೇಂದ್ರಪರಿಷತ್ಕೋಟೀರಪೀಠಸ್ಥಲಾಂ
ಲಾಕ್ಷಾರಂಜಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾಂ ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಾನನಾಮ್ |
ವೇದಾಂತಾಗಮವೇದ್ಯಚಿಂತ್ಯಚರಿತಾಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನೈರಾದೃತಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೪ ||

ಮಾಕಂದದ್ರುಮಮೂಲದೇಶಮಹಿತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇ
ದಿವ್ಯಾಂ ದೀಪಿತಹೇಮಕಾಂತಿನಿವಹಾವಸ್ತ್ರಾವೃತಾಂ ತಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪಿತದಿವ್ಯದೇಹಭರಿತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಪ್ರಮೋದಾವಹಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೫ ||

ಆಧಾರಾದಿಸಮಸ್ತಚಕ್ರನಿಲಯಾಮಾದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಾಮುಮಾ-
-ಮಾಕಾಶಾದಿಸಮಸ್ತಭೂತನಿವಹಾಕಾರಾಮಶೇಷಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಯೋಗೀಂದ್ರೈರತಿ ಯೋಗಿನೀಶತಗಣೈರಾರಾಧಿತಾಮಂಬಿಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೬ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯವಿದ್ಯಾಮಯೀಂ
ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ರುಚಿಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ನಿವಹಾಕಾರಾಮಶೇಷಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಸಾನುಭೂತಮಹಿತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯಂವಾದಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೭ ||

ಸಿದ್ಧಾನಂದಜನಸ್ಯ ಚಿನ್ಮಯಸುಖಾಕಾರಾಂ ಮಹಾಯೋಗಿಭಿಃ
ಮಾಯಾವಿಶ್ವವಿಮೋಹಿನೀಂ ಮಧುಮತೀಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛುಭಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಮ್ |
ಧ್ಯೇಯಾಂ ಕಿನ್ನರಸಿದ್ಧಚಾರಣವಧೂದ್ಗೇಯಾಂ ಸದಾ ಯೋಗಿಭಿಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾಮ್ || ೮ ||

ಕಾಮಾರಿಕಾಮಾಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಾಂ
ಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾಂ ಕಂಕಣಚೂಡಹಸ್ತಾಮ್ |
ಕಾಂಚೀನಿವಾಸಾಂ ಕನಕಪ್ರಭಾಸಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿದೇವೀಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed