Sri Halasyesha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ


ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ |
ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ
ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ |
ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ ||

ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ
ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ ನಿವೇಶನಿರ್ಜರಧುನೀಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಮಂಡಲ |
ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸ ಕಾರ್ಮುಕಹರ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೨ ||

ಫಾಲಾಕ್ಷಪ್ರಭವಪ್ರಭಂಜನಸಖ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗಚ್ಛಟಾ-
-ತೂಲಾನಂಗಕಚಾರುಸಂಹನನ ಸನ್ಮೀನೇಕ್ಷಣಾವಲ್ಲಭ |
ಶೈಲಾದಿಪ್ರಮುಖೈರ್ಗಣೈಃ ಸ್ತುತಗಣ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೩ ||

ಮಾಲಾಕಲ್ಪಿತಮಾಲುಧಾನಫಣಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಭಾಸ್ವತ್ತನೋ
ಮೂಲಾಧಾರ ಜಗತ್ತ್ರಯಸ್ಯ ಮುರಜಿನ್ನೇತ್ರಾರವಿಂದಾರ್ಚಿತ |
ಸಾರಾಕಾರಭುಜಾಸಹಸ್ರ ಗಿರಿಶ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೪ ||

ಬಾಲಾದಿತ್ಯಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶೋದ್ಯದ್ವೇಗವತ್ಯಾಪಗಾ-
-ವೇಲಾಭೂಮಿವಿಹಾರನಿಷ್ಠ ವಿಬುಧಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೇಖರ |
ಬಾಲಾವರ್ಣ್ಯಕವಿತ್ವಭೂಮಿಸುಖದ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೫ ||

ಕೀಲಾಲಾವನಿಪಾವಕಾನಿಲನಭಶ್ಚಂದ್ರಾರ್ಕಯಜ್ವಾಕೃತೇ
ಕೀಲಾನೇಕಸಹಸ್ರಸಂಕುಲಶಿಖಸ್ತಂಭಸ್ವರೂಪಾಮಿತ |
ಚೋಳಾದೀಷ್ಟಗೃಹಾಂಗನಾವಿಭವದ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೬ ||

ಲೀಲಾರ್ಥಾಂಜಲಿಮೇಕಮೇವ ಚರತಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದ
ಸ್ಥೂಲಾಶೇಷಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ ಸ್ಥೂಣಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇ ಗುರೋ |
ತಾಲಾಂಕಾನುಜ ಫಲ್ಗುನಪ್ರಿಯಕರ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೭ ||

ಹಾಲಾಸ್ಯಾಗತದೇವದೈತ್ಯಮುನಿಸಂಗೀತಾಪದಾನಕ್ವಣ-
-ತ್ತೂಲಾಕೋಟಿಮನೋಹರಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾನಂದಾಪವರ್ಗಪ್ರದ |
ಶ್ರೀಲೀಲಾಕರ ಪದ್ಮನಾಭವರದ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೮ ||

ಲೀಲಾನಾದರಮೋಹತಃ ಕಪಟತೋ ಯದ್ವಾ ಕದಂಬಾಟವೀ-
-ಹಾಲಾಸ್ಯಾಧಿಪತೀಷ್ಟಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಂದೋಹನಮ್ |
ಹಾಲಾಪಾನಫಲಾನ್ವಿಹಾಯ ಸಂತತಂ ಸಂಕೀರ್ತಯಂತೀಹ ಯೇ
ತೇ ಲಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಪದಾಬಲಾಭಿರಖಿಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಲಭಂತೇ ಸದಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಕುಂಡೋದರಕೃತಂ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed