Sri Ganesha Bhujanga Stuti – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರಿಯಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧೇರ್ಧಿಯಃ ಸತ್ಸುಖರ್ಧೇಃ
ಪತಿಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಗತಿಂ ದೇವತಾನಾಮ್ |
ನಿಯಂತಾರಮಂತಃ ಸ್ವಯಂ ಭಾಸಮಾನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧ ||

ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ ಗುಣಾನಾಂ ಸದೀಶಂ
ಕರೀಂದ್ರಾನನಂ ಕೃತ್ತಕಂದರ್ಪಮಾನಮ್ |
ಚತುರ್ಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಚಿದಾನಂದಸಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೨ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯಂ ಜನತ್ರಾಣಶೌರ್ಯಂ
ಸುರಾಭೀಷ್ಟಕಾರ್ಯಂ ಸದಾಽಕ್ಷೋಭ್ಯ ಧೈರ್ಯಮ್ |
ಗುಣಿಶ್ಲಾಘ್ಯಚರ್ಯಂ ಗಣಾಧೀಶವರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೩ ||

ಚಲದ್ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚತುರ್ಬಾಹುದಂಡಂ
ಮದಸ್ರಾವಿಗಂಡಂ ಮಿಲಚ್ಚಂದ್ರಖಂಡಮ್ |
ಕನದ್ದಂತಕಾಂಡಂ ಮುನಿತ್ರಾಣಶೌಂಡಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೪ ||

ನಿರಸ್ತಾಂತರಾಯಂ ಪರಿಧ್ವಸ್ತಮಾಯಂ
ಚಿದಾನಂದಕಾಯಂ ಸದಾ ಮತ್ಸಹಾಯಮ್ |
ಅಜಸ್ರಾನಪಾಯಂ ತ್ವಜಂ ಚಾಪ್ರಮೇಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೫ ||

ವರಂ ಚಾಭಯಂ ಪಾಶಪುಸ್ತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಂ
ಸೃಣಿಂ ಬೀಜಪೂರಂ ಕರೈಃ ಪಂಕಜಂ ಚ |
ದಧಾನಂ ಸರೋಜಾಸನಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೬ ||

ಮಹಾಮೂಷಕಾರೂಢಮಾಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಮಹಾಮಾತೃಕಾಭಿಃ |
ಸಮಾವೃತ್ಯ ಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವತಾಭಿಃ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೭ ||

ಶ್ರುತೀನಾಂ ಶಿರೋಭಿಃ ಸ್ತುತಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಂ
ಪತಿಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯೋರ್ಗತಿಂ ಭೂಸುರಾಣಾಮ್ |
ಸುರಾಣಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೮ ||

ಗಣಾಧೀಶಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಸಮಾರಾಧ್ಯಮಬ್ಜಾಸನಾದ್ಯೈಃ ಸಮಸ್ತೈಃ |
ಫಣಾಭೃತ್ಸಮಾಬದ್ಧತುಂಡಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೯ ||

ಲಸನ್ನಾಗಕೇಯೂರಮಂಜೀರಹಾರಂ
ಭುಜಂಗಾಧಿರಾಜಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಪೂರಮ್ |
ಕನದ್ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷರತ್ನಾದಿಭೂಷಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೦ ||

ಸ್ಫುರದ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯೋಪಧಾನಂ
ತುರೀಯಾದ್ವಯಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಧುರ್ಯಮ್ |
ತಪೋಯೋಗಿವರ್ಯಂ ಕೃಪೋದಾರಚರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೧ ||

ನಿಜಜ್ಯೋತಿಷಾ ದ್ಯೋತಯಂತಂ ಸಮಸ್ತಂ
ದಿವಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಂಡಲಂ ಚಾತ್ಮನಾ ಚ |
ಭಜದ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಬೀಜಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೨ ||

ಸದಾವಾಸಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ಯಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಗುರೋರಾಜ್ಞಯಾ ಕುರ್ವತಾ ಭೂಸುರೇಣ |
ಮಹಾಯೋಗಿವೇಲ್ನಾಡುಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾ ಯ-
-ತ್ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಂ ತತ್ಪಠಧ್ವಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿ ಕೃತ ಶ್ರೀಗಣೇಶಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed