Sri Balakrishna Ashtakam – ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಂ


ಲೀಲಯಾ ಕುಚೇಲ ಮೌನಿ ಪಾಲಿತಂ ಕೃಪಾಕರಂ
ನೀಲ ನೀಲಮಿಂದ್ರನೀಲ ನೀಲಕಾಂತಿ ಮೋಹನಂ |
ಬಾಲನೀಲ ಚಾರು ಕೋಮಲಾಲಕಂ ವಿಲಾಸ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ಇಂದುಕುಂದ ಮಂದಹಾಸಮಿಂದಿರಾಧರಾಧರಂ
ನಂದ ಗೋಪ ನಂದನಂ ಸನಂದನಾದಿ ವಂದಿತಂ |
ನಂದ ಗೋಧನಂ ಸುರಾರಿ ಮರ್ದನಂ ಸಮಸ್ತ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||

ವಾರಿ ಹಾರ ಹೀರ ಚಾರು ಕೀರ್ತಿತಂ ವಿರಾಜಿತಂ
ದ್ವಾರಕಾ ವಿಹಾರಮಂಬುಜಾರಿ ಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ |
ಭೂರಿ ಮೇರು ಧೀರಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಸುಸೇವ್ಯ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ಶೇಷ ಭೋಗ ಶಾಯಿನಂ ವಿಶೇಷ ಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಘೋಷಮಾನ ಕೀಂಕಿಣೀ ವಿಭೀಷಣಾದಿ ಪೋಷಣಂ |
ಶೋಷಣಾ ಕೃತಾಂಬುಧಿಂ ವಿಭೀಷಣಾರ್ಚಿತಂ ಪದಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ಪಂಡಿತಾಖಿಲಸ್ತುತಂ ಪುಂಡರೀಕ ಭಾಸ್ವರಂ
ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭಾಸಮಾನ ತುಂಡ ಗಂಡ ಮಂಡಲಂ |
ಪುಂಡರೀಕ ಸನ್ನುತಂ ಜಗನ್ನುತಂ ಮನೋಜ್ಞಕಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೫ ||

ಆಂಜನೇಯ ಮುಖ್ಯಪಾಲ ವಾನರೇಂದ್ರ ಕೃಂತನಂ
ಕುಂಜರಾರಿ ಭಂಜನಂ ನಿರಂಜನಂ ಶುಭಾಕರಂ |
ಮಂಜು ಕಂಜ ಪತ್ರ ನೇತ್ರ ರಾಜಿತಂ ವಿರಾಜಿತಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೬ ||

ರಾಮಣೀಯ ಯಜ್ಞಧಾಮ ಭಾಮಿನೀ ವರಪ್ರದಂ
ಮನೋಹರಂ ಗುಣಾಭಿರಾಮ ಉನ್ನತೋನ್ನತಂ ಗುರುಂ |
ಸಾಮಗಾನ ವೇಣುನಾದ ಲೋಲ ಮಜ್ಜಿತಾಸ್ತಕಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೭ ||

ರಂಗ-ದಿಂಧಿ-ರಾಂಗ-ಮಂಗಳಾಂಗ ಶೌರ್ಯ ಭಾಸದಾ
ಸಂಗದಾ ಸುರೋತ್ತಮಾಂಗ ಭಂಗಕ ಪ್ರದಾಯಕಂ |
ತುಂಗವೈರ ವಾಭಿರಾಮ ಮಂಗಳಾಮೃತಂ ಸದಾ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಲಾಲಿತಂ ಶುಭಾಷ್ಟಕಂ
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋತ್ತಮಾ ಸದಾ ಮುದಾಚ್ಯುತಂ |
ರಾಜಮಾನ ಪುತ್ರ ಸಂಪದಾದಿ ಶೋಭನಾನಿತೇ
ಸಾಧಯಂತಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಮವ್ಯಯಂ ನರಾಶ್ಚತೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed