Bhagya Suktam – ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ


ಪ್ರಾ॒ತರ॒ಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾ॒ತರಿನ್ದ್ರಗ್ಂ॑ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾ॒ತರ್ಮಿ॒ತ್ರಾವರು॑ಣಾ ಪ್ರಾ॒ತರ॒ಶ್ವಿನಾ᳚ ।
ಪ್ರಾ॒ತರ್ಭಗಂ॑ ಪೂ॒ಷಣಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿಂ॑ ಪ್ರಾ॒ತಸ್ಸೋಮ॑ಮು॒ತ ರು॒ದ್ರಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಾ॒ತ॒ರ್ಜಿತಂ॒ ಭಗ॑ಮು॒ಗ್ರಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ವ॒ಯಂ ಪು॒ತ್ರಮದಿ॑ತೇ॒ರ್ಯೋ ವಿ॑ಧ॒ರ್ತಾ ।
ಆ॒ದ್ಧ್ರಶ್ಚಿ॒ದ್ಯಂ ಮನ್ಯ॑ಮಾನಸ್ತು॒ರಶ್ಚಿ॒ದ್ರಾಜಾ॑ ಚಿ॒ದ್ಯಂ ಭಗಂ॑ ಭ॒ಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ॑ ॥ ೨ ॥

ಭಗ॒ ಪ್ರಣೇ॑ತ॒ರ್ಭಗ॒ ಸತ್ಯ॑ರಾಧೋ॒ ಭಗೇ॒ಮಾಂ ಧಿಯ॒ಮುದ॑ವ॒ ದದ॑ನ್ನಃ ।
ಭಗ॒ ಪ್ರಣೋ॑ ಜನಯ॒ ಗೋಭಿ॒ರಶ್ವೈ॒ರ್ಭಗ॒ ಪ್ರನೃಭಿ॑ರ್ನೃ॒ವನ್ತ॑ಸ್ಸ್ಯಾಮ ॥ ೩ ॥

ಉ॒ತೇದಾನೀಂ॒ ಭಗ॑ವನ್ತಸ್ಸ್ಯಾಮೋ॒ತ ಪ್ರಪಿ॒ತ್ವ ಉ॒ತ ಮಧ್ಯೇ॒ ಅಹ್ನಾ᳚ಮ್ ।
ಉ॒ತೋದಿ॑ತಾ ಮಘವ॒ನ್ಥ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ವ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾನಾಗ್ಂ॑ ಸುಮ॒ತೌ ಸ್ಯಾ॑ಮ ॥ ೪ ॥

ಭಗ॑ ಏ॒ವ ಭಗ॑ವಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು ದೇವಾ॒ಸ್ತೇನ॑ ವ॒ಯಂ ಭಗ॑ವನ್ತಸ್ಸ್ಯಾಮ ।
ತಂ ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಸರ್ವ॒ ಇಜ್ಜೋ॑ಹವೀಮಿ॒ ಸ ನೋ॑ ಭಗ ಪುರ ಏ॒ತಾ ಭ॑ವೇ॒ಹ ॥ ೫ ॥

ಸಮ॑ಧ್ವ॒ರಾಯೋ॒ಷಸೋ॑ ನಮನ್ತ ದಧಿ॒ಕ್ರಾವೇ॑ವ॒ ಶುಚ॑ಯೇ ಪ॒ದಾಯ॑ ।
ಅ॒ರ್ವಾ॒ಚೀ॒ನಂ ವ॑ಸು॒ವಿದಂ॒ ಭಗಂ॑ ನೋ॒ ರಥ॑ಮಿ॒ವಾಽಶ್ವಾ॑ ವಾ॒ಜಿನ॒ ಆವ॑ಹನ್ತು ॥ ೬ ॥

ಅಶ್ವಾ॑ವತೀ॒ರ್ಗೋಮ॑ತೀರ್ನ ಉ॒ಷಾಸೋ॑ ವೀ॒ರವ॑ತೀ॒ಸ್ಸದ॑ಮುಚ್ಛನ್ತು ಭ॒ದ್ರಾಃ ।
ಘೃ॒ತಂ ದುಹಾ॑ನಾ ವಿ॒ಶ್ವತ॒: ಪ್ರಪೀ॑ನಾ ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ॑ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ಸ್ಸದಾ॑ ನಃ ॥ ೭ ॥

ಯೋ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ ಭಾ॒ಗಿನಗ್ಂ॑ ಸ॒ನ್ತಮಥಾ॑ಭಾ॒ಗಂ ಚಿಕೀ॑ಋಷತಿ ।
ಅಭಾ॒ಗಮ॑ಗ್ನೇ॒ ತಂ ಕು॑ರು॒ ಮಾಮ॑ಗ್ನೇ ಭಾ॒ಗಿನಂ॑ ಕುರು ॥ ೮ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed