Sri Shyamala Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಾತಂಗೀ ವಿಜಯಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಸಚಿವೇಶೀ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ |
ನೀಪಪ್ರಿಯಾ ಕದಂಬೇಶೀ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ || ೧ ||

ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾ ಮಂತ್ರೇಶೀ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಶಿವಾ |
ಕಲಾವತೀ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಽಭಿರಾಮಾ ಚ ಸುಮಧ್ಯಮಾ || ೨ ||

ತ್ರಿಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾ ಚಾರುಚಂದ್ರಾವತಂಸಿನೀ |
ರಹಃಪೂಜ್ಯಾ ರಹಃಕೇಲಿಃ ಯೋನಿರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೩ ||

ಭಗಪ್ರಿಯಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಸುಭಗಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ರತಿಪ್ರಿಯಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಸುವೇಣೀ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ || ೪ ||

ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀಜನನೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಚ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ |
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯಾ ನೀಪೋದ್ಯಾನನಿವಾಸಿನೀ || ೫ ||

ವೀಣಾವತೀ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕಾಮೇಶೀ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣೀ |
ಸಂಗೀತರಸಿಕಾ ನಾದಪ್ರಿಯಾ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತಿಃ || ೬ ||

ಮತಂಗತನಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸರ್ವರಂಜಿನೀ |
ದಿವ್ಯಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಯಾವಕಾರ್ದ್ರಪದಾಂಬುಜಾ || ೭ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ ಸುಭ್ರೂರ್ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಚ ಮದಾಲಸಾ |
ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀ ಭಗವತೀ ಸುಧಾಪಾನಾನುಮೋದಿನೀ || ೮ ||

ಶಂಖತಾಟಂಕಿನೀ ಗುಹ್ಯಾ ಯೋಷಿತ್ಪುರುಷಮೋಹಿನೀ |
ಕಿಂಕರೀಭೂತಗೀರ್ವಾಣೀ ಕೌಳಿನ್ಯಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ವಿದ್ಯುತ್ಕಪೋಲಫಲಿಕಾ ಮುಕ್ತಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ |
ಸುನಾಸಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ಚ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೧೦ ||

ಪೃಥುಸ್ತನೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸುಧಾಸಾಗರವಾಸಿನೀ |
ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಯಂತ್ರಿಣೀ ರತಿಲೋಲುಪಾ || ೧೧ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರೀ ರಮ್ಯಾ ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಕೀರಧಾರಿಣೀ |
ಆತ್ಮೈಕ್ಯಸುಮುಖೀಭೂತಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ಕಲ್ಪಾತೀತಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಕಲಾಧಾರಾ ಮನಸ್ವಿನೀ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾನಂತವಿಭವಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ || ೧೩ ||

ಪದ್ಮಾಸನಾ ಕಾಮಕಳಾ ಸ್ವಯಂಭೂಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಳ್ಯಾಣೀ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪಾ ಚ ಶಾಂಭವೀ ವರದಾಯಿನೀ || ೧೪ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾ ವಾಚ್ಯಾ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದುತ್ತಮಾ |
ನೃಪವಶ್ಯಕರೀ ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿಣೀ || ೧೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಜನನೀ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ಚ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ || ೧೬ ||

ಕೈವಲ್ಯದಾತ್ರೀ ವಶಿನೀ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಶ್ಯಾಮಲಾಯಾ ನಾಮಶತಂ ಸಾಷ್ಟಕಂ ಪಠತೋ ವಶೇ |
ಶ್ರೀಃ ಕೀರ್ತಿರ್ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ವಿದ್ವತ್ಸಂಮಾನನಂ ಜಯಃ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed