Sri Shankara Bhagavatpadacharya Stuti – ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ


ಮುದಾ ಕರೇಣ ಪುಸ್ತಕಂ ದಧಾನಮೀಶರೂಪಿಣಂ
ತಥಾಽಪರೇಣ ಮುದ್ರಿಕಾಂ ನಮತ್ತಮೋವಿನಾಶಿನೀಮ್ |
ಕುಸುಂಭವಾಸಸಾವೃತಂ ವಿಭೂತಿಭಾಸಿಫಾಲಕಂ
ನತಾಽಘನಾಶನೇ ರತಂ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರಂ ಗುರುಮ್ || ೧

ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಪ್ರಿಯಂ ಪವಿತ್ರಿತಕ್ಷಮಾತಲಂ
ಪುರಾಣಸಾರವೇದಿನಂ ಸನಂದನಾದಿಸೇವಿತಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವಕ್ತ್ರಪಂಕಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಲೋಕರಕ್ಷಕಂ
ಪ್ರಕಾಶಿತಾದ್ವಿತೀಯತತ್ತ್ವಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ದೇಶಿಕಮ್ || ೨

ಸುಧಾಂಶುಶೇಖರಾರ್ಚಕಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸೇವ್ಯಪಾದುಕಂ
ಸುತಾದಿಮೋಹನಾಶಕಂ ಸುಶಾಂತಿದಾಂತಿದಾಯಕಮ್ |
ಸಮಸ್ತವೇದಪಾರಗಂ ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಭಾಸುರಂ
ಸಮಾಹಿತಾಖಿಲೇಂದ್ರಿಯಂ ಸದಾ ಭಜಾಮಿ ಶಂಕರಮ್ || ೩

ಯಮೀಂದ್ರಚಕ್ರವರ್ತಿನಂ ಯಮಾದಿಯೋಗವೇದಿನಂ
ಯಥಾರ್ಥತತ್ತ್ವಬೋಧಕಂ ಯಮಾಂತಕಾತ್ಮಜಾರ್ಚಕಮ್ |
ಯಮೇವ ಮುಕ್ತಿಕಾಂಕ್ಷಯಾ ಸಮಾಶ್ರಯಂತಿ ಸಜ್ಜನಾಃ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಸದಾ ಗುರುಂ ತಮೇವ ಶಂಕರಾಭಿಧಮ್ || ೪

ಸ್ವಬಾಲ್ಯ ಏವ ನಿರ್ಭರಂ ಯ ಆತ್ಮನೋ ದಯಾಲುತಾಂ
ದರಿದ್ರವಿಪ್ರಮಂದಿರೇ ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಮಾನಯನ್ |
ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ವಿಸ್ಮಯಾಂಬುಧೌ ನ್ಯಮಜ್ಜಯತ್ ಸಮಾಂಜನಾನ್
ಸ ಏವ ಶಂಕರಸ್ಸದಾ ಜಗದ್ಗುರುರ್ಗತಿರ್ಮಮ || ೫

ಯದೀಯಪುಣ್ಯಜನ್ಮನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾಪ ಕಾಲಟೀ
ಯದೀಯಶಿಷ್ಯತಾಂ ವ್ರಜನ್ ಸ ತೋಟಕೋಽಪಿ ಪಪ್ರಥೇ |
ಯ ಏವ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ವಿಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಃ
ನರಾಕೃತಿಂ ಸದಾಶಿವಂ ತಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಸದ್ಗುರುಮ್ || ೬

ಸನಾತನಸ್ಯ ವರ್ತ್ಮನಃ ಸದೈವ ಪಾಲನಾಯ ಯಃ
ಚತುರ್ದಿಶಾಸು ಸನ್ಮಠಾನ್ ಚಕಾರ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾನ್ |
ವಿಭಾಂಡಕಾತ್ಮಜಾಶ್ರಮಾದಿಸುಸ್ಥಲೇಷು ಪಾವನಾನ್
ತಮೇವ ಲೋಕಶಂಕರಂ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರಂ ಗುರುಮ್ || ೭

ಯದೀಯಹಸ್ತವಾರಿಜಾತಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಸತೀ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಶೃಂಗಭೂಧರೇ ಸದಾ ಪ್ರಶಾಂತಿಭಾಸುರೇ |
ಸ್ವಭಕ್ತಪಾಲನವ್ರತಾ ವಿರಾಜತೇ ಹಿ ಶಾರದಾ
ಸ ಶಂಕರಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಕರೋತು ಮಾಮನೇನಸಮ್ || ೮

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಜಗದ್ಗುರೋರ್ಗುಣಾನುವರ್ಣನಾತ್ಮಕಂ
ಸಮಾದರೇಣ ಯಃ ಪಠೇದನನ್ಯಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ಸಮಾಪ್ನುಯಾತ್ಸಮೀಹಿತಂ ಮನೋರಥಂ ನರೋಽಚಿರಾ-
-ದ್ದಯಾನಿಧೇಸ್ಸ ಶಂಕರಸ್ಯ ಸದ್ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೯

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed