Sri Parankusa Ashtakam – ಶ್ರೀ ಪರಾಂಕುಶಾಷ್ಟಕಂ


ತ್ರೈವಿದ್ಯವೃದ್ಧಜನಮೂರ್ಧವಿಭೂಷಣಂ ಯತ್
ಸಂಪಚ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಜನಸ್ಯ ಯದೇವ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಯದ್ವಾ ಶರಣ್ಯಮಶರಣ್ಯಜನಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ
ತತ್ಸಂಶ್ರಯೇಮ ವಕುಲಾಭರಣಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗ್ಮಮ್ || ೧ ||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಭಾವ ಭವದದ್ಭುತಭಾವಬನ್ಧ
ಸನ್ಧುಕ್ಷಿತ ಪ್ರಣಯಸಾರರಸೌಘ ಪೂರ್ಣಃ |
ವೇದಾರ್ಥರತ್ನನಿಧಿರಚ್ಯುತದಿವ್ಯಧಾಮ
ಜೀಯಾತ್ಪರಾಙ್ಕುಶ ಪಯೋಧಿರಸೀಮ ಭೂಮಾ || ೨ ||

ಋಷಿಂ ಜುಷಾಮಹೇ ಕೃಷ್ಣತೃಷ್ಣಾತತ್ತ್ವಮಿವೋದಿತಮ್ |
ಸಹಸ್ರಶಾಖಾಂ ಯೋಽದ್ರಾಕ್ಷೀದ್ದ್ರಾವಿಡೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಮ್ || ೩ ||

ಯದ್ಗೋಸಹಸ್ರಮಪಹನ್ತಿ ತಮಾಂಸಿ ಪುಂಸಾಂ
ನಾರಾಯಣೋ ವಸತಿ ಯತ್ರ ಸಶಙ್ಖಚಕ್ರಃ |
ಯನ್ಮಣ್ಡಲಂ ಶ್ರುತಿಗತಂ ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ವಿಪ್ರಾಃ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ವಕುಲಭೂಷಣ ಭಾಸ್ಕರಾಯ || ೪ ||

ಪತ್ಯುಃ ಶ್ರಿಯಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಸಮ್ಪದಮ್ |
ಪ್ರಪನ್ನ ಜನಕೂಟಸ್ಥಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶ್ರೀಪರಾಙ್ಕುಶಮ್ || ೫ ||

ಶಠಕೋಪಮುನಿಂ ವನ್ದೇ ಶಠಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿಃ ದೂಷಕಮ್ |
ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಜನಕಂ ತಿನ್ತ್ರಿಣೀಮೂಲ ಸಂಶ್ರಯಮ್ || ೬ ||

ವಕುಲಾಭರಣಂ ವನ್ದೇ ಜಗದಾಭರಣಂ ಮುನಿಮ್ |
ಯಶ್ಶ್ರುತೇರುತ್ತರಂ ಭಾಗಂ ಚಕ್ರೇ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಯಾ || ೭ ||

ನಮಜ್ಜನಸ್ಯ ಚಿತ್ತ ಭಿತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ತೂಲಿಕಾ
ಭವಾಹಿ ವೀರ್ಯಭಞ್ಜನೇ ನರೇನ್ದ್ರ ಮನ್ತ್ರ ಯನ್ತ್ರಣಾ |
ಪ್ರಪನ್ನ ಲೋಕ ಕೈರವ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾರು ಚನ್ದ್ರಿಕಾ
ಶಠಾರಿ ಹಸ್ತಮುದ್ರಿಕಾ ಹಠಾದ್ಧುನೋತು ಮೇ ತಮಃ || ೮ ||

ವಕುಲಾಲಙ್ಕೃತಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಠಕೋಪ ಪದದ್ವಯಮ್ |
ಅಸ್ಮತ್ಕುಲಧನಂ ಭೋಗ್ಯಮಸ್ತು ಮೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಭೂಷಣಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಪರಾಙ್ಕುಶಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed