Sri Narasimha Samstuti – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸಂಸ್ತುತಿಃ


ಭೈರವಾಡಂಬರಂ ಬಾಹುದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಂ
ಚಂಡಕೋಪಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಮೇಕಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತಂ ಸ್ಮರಾತ್ಸುಂದರಂ
ಹ್ಯುಗ್ರಮತ್ಯುಷ್ಣಕಾಂತಿಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೧ ||

ದಿವ್ಯಸಿಂಹಂ ಮಹಾಬಾಹುಶೌರ್ಯಾನ್ವಿತಂ
ರಕ್ತನೇತ್ರಂ ಮಹಾದೇವಮಾಶಾಂಬರಮ್ |
ರೌದ್ರಮವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ಚ ದೈತ್ಯಾಂಬರಂ
ವೀರಮಾದಿತ್ಯಭಾಸಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೨ ||

ಮಂದಹಾಸಂ ಮಹೇಂದ್ರೇಂದ್ರಮಾದಿಸ್ತುತಂ
ಹರ್ಷದಂ ಶ್ಮಶ್ರುವಂತಂ ಸ್ಥಿರಜ್ಞಪ್ತಿಕಮ್ |
ವಿಶ್ವಪಾಲೈರ್ವಿವಂದ್ಯಂ ವರೇಣ್ಯಾಗ್ರಜಂ
ನಾಶಿತಾಶೇಷದುಃಖಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೩ ||

ಸವ್ಯಜೂಟಂ ಸುರೇಶಂ ವನೇಶಾಯಿನಂ
ಘೋರಮರ್ಕಪ್ರತಾಪಂ ಮಹಾಭದ್ರಕಮ್ |
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಮುಗ್ರಪ್ರಭಂ
ತೇಜಸಾ ಸಂಜ್ವಲಂತಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೪ ||

ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಂ ಶರೀರೇಣ ಲೋಕಾಕೃತಿಂ
ವಾರಣಂ ಪೀಡನಾನಾಂ ಸಮೇಷಾಂ ಗುರುಮ್ |
ತಾರಣಂ ಲೋಕಸಿಂಧೋರ್ನರಾಣಾಂ ಪರಂ
ಮುಖ್ಯಮಸ್ವಪ್ನಕಾನಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೫ ||

ಪಾವನಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಸುಸೇವ್ಯಂ ಹರಿಂ
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಂ ಭವಂತಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸಮ್ |
ಯೋಗಿನಂದಂ ಚ ಧೀರಂ ಪರಂ ವಿಕ್ರಮಂ
ದೇವದೇವಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೬ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕರೂಪಂ ಸುರೇಶಂ ಶುಭಂ
ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಸತ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರಮ್ |
ವಜ್ರಹಸ್ತೇರುಹಂ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಪಕಂ
ಭೀಷಣಂ ಭೂಮಿಪಾಲಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೭ ||

ಸರ್ವಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಶರಣ್ಯಂ ಸುರಂ
ದಿವ್ಯತೇಜಃಸಮಾನಪ್ರಭಂ ದೈವತಮ್ |
ಸ್ಥೂಲಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಮೈಶ್ವರ್ಯದಂ
ಭದ್ರಮಾದ್ಯಂತವಾಸಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೮ ||

ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಚ ಸಂಕರ್ಷಣಂ
ಸರ್ವಕಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಮ್ |
ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಚಾಚ್ಯುತಂ ಚೋತ್ತಮಂ
ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ವಿಶಾಲಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮುಹುಃ || ೯ ||

ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾಂ ಕೃಪಾಕಾರಣಾಂ ಸಂಸ್ತುತಿಂ
ನಿತ್ಯಮೇಕೈಕವಾರಂ ಪಠನ್ ಸಜ್ಜನಃ |
ಸರ್ವದಾಽಽಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೃಸಿಂಹಾತ್ ಕೃಪಾಂ
ದೀರ್ಘಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮಪ್ಯುತ್ತಮಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸಂಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed