Sri Mattapalli Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ಮಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ (ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಂ)


ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೧ ||

ಭರದ್ವಾಜ ಹೃದಯಾಂತೇ ವಾಸಿನಂ ವಾಸವಾನುಜಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೨ ||

ಸುಶ್ರೋಣ್ಯಾ ಪೂಜಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದುಘಂ ಹರಿಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೩ ||

ಮಹಾಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಂ ತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿತ್ಯವಾಸಿನಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೪ ||

ಕೃಷ್ಣಾತೀರವಿಹಾರಂ ತಂ ಕೃಷ್ಣಾಂ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಸ್ವಯಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೫ ||

ಯಮಮೋಹಿತಕ್ಷೇತ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ನಿತ್ಯವಾಸಪ್ರಿಯಂ ಪರಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೬ ||

ಚಕ್ರಿಣಾ ಪೂಜಿತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಕ್ರಿಣಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೭ ||

ಯೋಗಾನಂದಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ನಿಗಮಾಗಮಸೇವಿತಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಂ ಮಟ್ಟಪಲ್ಯಾಧಿಪಂ ಹರಿಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಹೃದಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮುಕ್ಕೂರ್ ನೃಹರಿಣಾ ಕೃತಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುಕ್ಕೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿನಾ ಅನುಗೃಹೀತಂ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಮಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed