Sri Krishna Kavacham – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ


ಪ್ರಣಮ್ಯ ದೇವಂ ವಿಪ್ರೇಶಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಸರಸ್ವತೀಮ್ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಮುನೀನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಾನ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿವಿಜಯಪ್ರದಮ್ |
ಕಾಂತಾರೇ ಪಥಿ ದುರ್ಗೇ ಚ ಸದಾ ರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨ ||

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ನೀಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಂ ನೀಲಕುಂಚಿತ ಕುಂತಲಮ್ |
ಬರ್ಹಿಪಿಂಛಲಸನ್ಮೌಳಿಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಮ್ || ೩ ||

ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಜದ್ವೇಣುನಾಭೂಷಿತಾಧರಮ್ |
ದೀರ್ಘಪೀನಮಹಾಬಾಹುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಮ್ || ೪ ||

ಭೂಭಾರಹರಣೋದ್ಯುಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೀರ್ವಾಣವಂದಿತಮ್ |
ನಿಷ್ಕಲಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ನಾರದಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಮ್ || ೫ ||

ನಾರಾಯಣಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಮಂದಸ್ಮಿತ ವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಜಪೇದೇವಮಿಮಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೬ ||

ಸರ್ವದೋಷಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಕಲವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ |
ವಸುದೇವಸುತಃ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೭ ||

ಲಲಾಟಂ ದೇವಕೀಸೂನುಃ ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ನಂದನಂದನಃ |
ನಯನೌ ಪೂತನಾಹಂತಾ ನಾಸಾಂ ಶಕಟಮರ್ದನಃ || ೮ ||

ಯಮಲಾರ್ಜುನಹೃತ್ಕರ್ಣೌ ಕಪೋಲೌ ನಗಮರ್ದನಃ |
ದಂತಾನ್ ಗೋಪಾಲಕಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀಣಧೃತ್ || ೯ || [*ಭುಕ್*]

ಓಷ್ಠಂ ಧೇನುಕಜಿತ್ಪಾಯಾದಧರಂ ಕೇಶಿನಾಶನಃ |
ಚಿಬುಕಂ ಪಾತು ಗೋವಿಂದೋ ಬಲದೇವಾನುಜೋ ಮುಖಮ್ || ೧೦ ||

ಅಕ್ರೂರಸಹಿತಃ ಕಂಠಂ ಕಕ್ಷೌ ದಂತಿವರಾಂತಕಃ |
ಭುಜೌ ಚಾಣೂರಹಾರಿರ್ಮೇ ಕರೌ ಕಂಸನಿಷೂದನಃ || ೧೧ ||

ವಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಜಗದೀಶ್ವರಃ |
ಉದರಂ ಮಧುರಾನಾಥೋ ನಾಭಿಂ ದ್ವಾರವತೀಪತಿಃ || ೧೨ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಪೃಷ್ಠಂ ಜಘನಂ ಶಿಶುಪಾಲಹಾ |
ಊರೂ ಪಾಂಡವದೂತೋ ಮೇ ಜಾನುನೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಃ || ೧೩ ||

ವಿಶ್ವರೂಪಧರೋ ಜಂಘೇ ಪ್ರಪದೇ ಭೂಮಿಭಾರಹೃತ್ |
ಚರಣೌ ಯಾದವಃ ಪಾತು ಪಾತು ಕೃಷ್ಣೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ || ೧೪ ||

ದಿವಾ ಪಾಯಾಜ್ಜಗನ್ನಾಥೋ ರಾತ್ರೌ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಲಮುಪಾಸೀನಃ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೫ ||

ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಬಲೋಪೇತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕವಚಂ ನರಃ |
ಸರ್ವದಾಽಽರ್ತಿಭಯಾನ್ಮುಕ್ತಃ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಂ ಸಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Krishna Kavacham – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: